มูรติ

คำเรียกเทวรูปในศาสนาฮินดู

มูรติ (อังกฤษ: Murti) คือเทวรูปที่เป็นประติมากรรมหรือจิตรกรรมในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อของเทพเจ้าฮินดูในพิธีกรรมและการสักการบูชา เช่น การถวายข้าวตอกดอกไม้ การไหว้ หรือมีพิธีกระบวนแห่ต่าง ๆ โดยประติมานวิทยาของเทวรูปจะระบุอัตลักษณ์ของเทพเจ้าองค์นั้น[1][2]

มูรติ
Parvati, 11 - 12th centuries, Art Gallery, Thanjavur.jpg
Shiva Vinadhara (Holder of the Vina), Chola dynasty, c. 950 AD, Tamil Nadu, India, bronze - Freer Gallery of Art - DSC05160.JPG
พระปารวตีศิลปะโจฬะ พิพิธภัณฑ์นครเจนไน.
Venugopal1.JPG
พระกฤษณะเลียนแบบศิลปะโจฬะโบราณ.
Mahishasuramardini, Chola period bronze, 11th century, Government Museum, Chennai.jpg
พระทุรคาศิลปะโจฬะ พิพิธภัณฑ์นครเจนไน.
Kali, Chola period bronze, 10th century, Government Museum, Chennai.jpg
พระกาลีศิลปะโจฬะ พิพิธภัณฑ์นครเจนไน.
2016 Singapur, Rochor, Świątynia Sri Krishnan (13).jpg
040 Saraswati (38657182860).jpg
พระสุรัสวดี ศรีวิรามกาลิอัมมัน ประเทศสิงคโปร์.
Chola Ganesha.jpg
พระพิฆเนศศิลปะโจฬะ พิพิธภัณฑ์นครเจนไน.

อ้างอิงแก้ไข

  1. John Cort (2011), Jains in the World, Oxford University Press, ISBN 978-0199796649, pages 80-85
  2. Murtipujakas, Overview Of World Religions, University of Cumbria (2009)
  3. Abanindranth Tagore, Some notes on Indian Artistic Anatomy, pages 1–21
  4. Stella Kramrisch (1958), Traditions of the Indian Craftsman, The Journal of American Folklore, Vol. 71, No. 281, pages 224–230
  5. John Cort (2011), Jains in the World, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-979664-9, pages 20–21, 56–58