พระแม่ทุรคา (สันสกฤต: दुर्गा ทุรฺคา) หรือ พระแม่มหิษาสุรมรรทินี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นอีกปางหนึ่งของพระปารวตี มีความหมายว่า "ผู้ไม่มีใครเอาชนะได้ (invincible) หรือ ผู้ไม่มีใครก้าวผ่านได้ (impassable)" ไม่ว่าทั้งเทพเจ้า มนุษย์ อสูร แม้แต่พระศิวะ พระพรหม หรือพระวิษณุ ก็ไม่อาจสังหารมหิษาสูรได้ [4] มีเพียงหญิงสาวที่ไม่ได้เกิดอย่างธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในอำนาจทั้งหมดของจักรวาล ซึ่งก็คือพระแม่ทุรคา ซึ่งเกิดจากอำนาจทั้งปวงของเหล่าเทพเจ้า

พระทุรคา
Durga Mahisasuramardini.JPG
ทุรคาในฐานะมหิษาสุรมรรทินี
ชื่อในการทับศัพท์ภาษาสันสกฤตDurgā (\dûr-gā\)[1]
ส่วนเกี่ยวข้องอาทิปราศักติ, พระสตี, พระปารวตี, Ambika, Katyayani, Kaushiki, ตรีเทวี, Vaishno Devi, Bhagavati
อาวุธจักร, สังข์, ตรีศูล, Gada (กระบอง), ธนู, Khanda (ดาบ) และเกราะ, Ghanta (ระฆัง)
พาหนะเสือ หรือ สิงโต[2][1]
เทศกาลทุรคาบูชา, Durga Ashtami, นวราตรี, Vijayadashami
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองพระศิวะ[3]
บุตร - ธิดาพระขันทกุมาร, พระพิฆเนศ, Ashok Sundari
พี่น้องพระแม่คงคา
พระวิษณุ

ในช่วงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี จะมีการบูชาพระแม่ทุรคาเรียกว่าเทศกาลนวราตรี มีการฉลองถึง ๙ วัน ๙ คืนด้วยกัน ในประเทศไทย งานฉลองนี้จะมีขึ้นประจำทุกปีที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เขตบางรัก โดยมีการแห่ไปตามท้องถนนในเวลากลางคืนด้วยดอกดาวเรืองและเครื่องบูชาต่าง ๆ

พระลักษณะแก้ไข

พระแม่ทุรคาอยู่ในลักษณะของกัลยาผู้ที่สุนทรที่สุดในสามโลก มี ๑๐-๑๘ กร ถืออาวุธครบมือ ที่มีอำนาจไม่สิ้นสุด มีกายที่สว่างมาก มีพระเนตร ๓ ดวงที่มีลักษณะเหมือนปัทมา มีพระเกศที่นุ่มสละสลวย มีสีผิวสีทองแดง และมีดวงจันทร์ที่มีขนาดเป็นหนึ่งในสี่ส่วน ๑ ดวงอยู่บนพระนลาฏของพระนาง ประทับอยู่บนหลังสิงโต หรือเสือ ทรงทำยุทธกับมหิษาสูรซึ่งเป็นลูกของอสูรรัมภะกับนางกระบือ ซึ่งได้รับพรจากพระพรหมให้เป็นอมตะ และรบชนะทั้ง ๓ โลก [5] พระแม่ทุรคาทรงมีเครื่องแต่งกายสีฟ้ามหาสมุทรที่แวววาวและสีแดง และส่องแสงรัศมีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรานี

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Wendy Doniger 1999, p. 306.
  2. Robert S Ellwood & Gregory D Alles 2007, p. 126.
  3. "Early Hinduism (2nd century BCE–4th century CE)". Encyclopedia Britannica. สืบค้นเมื่อ 9 October 2019.
  4. "พระแม่ทุรคาปราบอสูรควาย (มหิษาสุรมรรทินี)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-06. สืบค้นเมื่อ 2008-04-30.
  5. "พระแม่ทุรคามหาเทวี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-28. สืบค้นเมื่อ 2008-04-30.