พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร)

หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก ตั้งอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร)ได้สร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยทรงเสด็จพระราชดำเนินก่อพระฤกษ์หลวงพ่อโต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2380 พระราชทานเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 11.75 เมตร สูง 15.44 เมตร ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า คือ มีพระโต อยู่นอกกำแพงเมือง อย่างเช่นวัดพนัญเชิงวรวิหาร และเรียกชื่อแบบจีนว่า "ซำปอฮุดกง" หรือ "ซำปอกง"

พระพุทธไตรรัตนนายก
(2019) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (3).jpg
พระพุทธไตรรัตนนายก
ชื่อเต็มพระพุทธไตรรัตนนายก
ชื่อสามัญหลวงพ่อโต
ซำปอกง
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะศิลปะรัตนโกสินทร์
ความกว้าง11.75 เมตร
ความสูง15.44 เมตร
วัสดุปูนปั้น
สถานที่ประดิษฐานพระวิหารหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
หมายเหตุถอดรูปแบบมาจาก พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดพนัญเชิง)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

นอกจากนั้นยังมีหอมณเฑียรธรรมเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๔ หน้าพระวิหารหลวงยังมีหอระฆังฝีมือคนรุ่นใหม่ สำหรับไว้ระฆังยักษ์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทางเข้าวัดมีเจดีย์หิน ทำมาจากเมืองจีน เรียกว่า ถะ เป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก

ดูเพิ่มแก้ไข