พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดพนัญเชิง)

พระพุทธรูปเก่าแก่ของจังหวัดอยุธยา
พระพุทธไตรรัตนนายก
Ayutwpananchoeng0506c.jpg
พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อซำปอกง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม พระพุทธไตรรัตนนายก
ชื่อสามัญ หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง
ประเภท พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ศิลปะ
ขนาด
• ความกว้าง
• ความสูง

20 เมตร
19 เมตร
วัสดุ ปูนปั้น
สถานที่ประดิษฐาน พระวิหารวัดพนัญเชิงวรวิหาร ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความสำคัญ
หมายเหตุ

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ 20 เมตร สูง 19 เมตร เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนซึ่งขนานนามหลวงพ่อโตองค์นี้ว่า "ซำปอกง" (三寶公/三宝公) หรือ "ซำ​ปอฮุดกง​"

พระพุทธไตรรัตนนายกประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดพนัญเชิง ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ตรงข้ามกับมุมตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติแก้ไข

ตามตำนานกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงสร้างขึ้น ณ บริเวณที่พระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมาก และตามพระศาวดารกล่าวว่า พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1867 ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 26 ปี ครั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้ว พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้บูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีมาโดยตลอด กล่าวกันว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยา ได้ปรากฏมีน้ำพระเนตรไหลออกมาจากพระเนตรทั้งสองข้างเป็นที่น่าอัศจรรย์

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์และถวายพระนามว่า "พระพุทธไตรรัตนนายก"

ดูเพิ่มแก้ไข