พระเจ้าอู่ทอง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระเจ้าอู่ทอง เป็นคำที่ใช้เรียก ตำแหน่งพระมหากษัติย์หรือเจ้าผู้ครองเมืองอู่ทองของแคว้นลพบุรีสุพรรณภูมิ เช่นเดียวกับคำว่าพระร่วงเจ้า ของอาณาจักรสุโขทัย และพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งอาณาจักรศรีธรรมโศกราช

พระเจ้าอู่ทอง สามารถหมายถึง....