วัดอินทรวิหาร

พระอารามหลวงในเขตพระนคร

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง หรือที่เรียกทั่วไปว่า วัดหลวงพ่อโต กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่า วัดบางขุนพรหมนอก ต่อมา ชาวลาวที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับวัด นามว่า เจ้าอินทร์ ผู้เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวค่อม พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้ครั้งใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดอินทร์ เพื่อให้เกียรติแด่ผู้บูรณะวัดนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า วัดอินทรวิหาร ด้วยอาจเกิดสับสนกับ วัดอินทาราม ที่บางยี่เรือ[1]

วัดอินทรวิหาร
Standing Budha.jpg
หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
ที่ตั้ง144 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระประธานหลวงพ่ออินทร์
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโต
เจ้าอาวาสพระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข) รักษาการแทนเจ้าอาวาส

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เป็นที่รู้จักสำหรับ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปและรูปปั้นที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร[2] สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี[3]

หลวงพ่อโตแก้ไข

 
หลวงพ่อโต ในปี พ.ศ. 2519

หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร (พระพุทธศรีอริยเมตไตรย) เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ มีความสูง สูง 32 เมตร สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ในปี พ.ศ. 2410 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ท่านก็ได้มรณภาพลงขณะที่สร้างไปได้ถึงบริเวณพระนาภี (สะดือ) การก่อสร้างจึงหยุดชะงักลง และได้มีการก่อสร้างต่อจนสำเร็จในปี พ.ศ. 2467 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้จัดให้มีงานสมโภชเป็นครั้งแรกเป็นเวลาสามวัน คือวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2471 ต่อมาได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเกศ (เส้นผม) ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุ ที่รัฐบาลของประเทศศรีลังกามอบให้ ในปี พ.ศ. 2523[4]

 
จุดกราบขอพรและนมัสการบริเวณพระบาท (เท้า)

ในปัจจุบัน หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร เป็นรูปปั้นและพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร, รูปปั้นและพระพุทธรูปที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย และเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 110 ของโลก (ข้อมูลเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)[5] ทางวัดได้จัดงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม เป็นประจำทุกปี

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′59″N 100°30′11″E / 13.766469°N 100.503028°E / 13.766469; 100.503028