บทความนี้กล่าวถึงวัดในอำเภออัมพวา สำหรับพระอารามหลวงในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ดูที่ วัดอินทารามวรวิหาร
ระวังสับสนกับ วัดอินทรวิหาร

วัดอินทาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดอินทาราม
Mhaaud Church at Intaram1.JPG
โบสถ์มหาอุตม์ วัดอินทาราม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดอินทาราม
ที่ตั้งตั้งอยู่ที่ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
พระพุทธรูปสำคัญพระประธานในอุโบสถ
เจ้าอาวาสพระครูพิศิษฎ์ประชานาถ
ศูนย์ฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ใช้สมุนไพรควบคู่กับการปฏิบัติธรรมรักษาผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ประวัติวัดอินทารามแก้ไข

วัดอินทาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมืองใหม่ เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อ พ.ศ. 2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มาปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปี พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง บานหน้าต่างและบานประตูเป็นไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ ท่าน้ำของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียน

ศาสนสถานในวัดแก้ไข

  • อุโบสถ
  • ศาลาการเปรียญ
  • วิหาร
  • กุฎิที่พักสงฆ์
  • ฌาปนสถาน/ศาลา

กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก้ไข

  • ศูนย์ฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ใช้สมุนไพรควบคู่กับการปฏิบัติธรรมรักษาผู้ติดยาเสพติด
  • โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
  • ห้องสมุดชุมชน
  • ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในวัด

เจ้าอาวาสแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข