รายชื่อโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
แผนที่กรุงเทพมหานคร แสดงการแบ่งกลุ่มโบราณสถานที่ใช้ในวิกิพีเดีย:
(1) เขตคลองสานและธนบุรี
(2) ฝั่งธนบุรียกเว้นเขตตามข้อ (1)
(3) เขตพระนคร
(4) เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์
(5) เขตดุสิต
(6) ฝั่งพระนครยกเว้นเขตตามข้อ (3), (4), (5)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้