วัดเขาทำเทียม

วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาทำเทียม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินวัดมีพื้นที่ 39 ไร่ โดยด้านบนภูเขาทำเทียมเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ประมาณ 140 ไร่

วัดเขาทำเทียม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเขาทำเทียม, วัดเขาธรรมเธียร, วัดเขาถ้ำเทียมสวรรค์
ที่ตั้งตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเขาทำเทียมได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2471 วัดตั้งอยู่ที่เขาทำเทียมซึ่งเป็นแนวเขาทางทิศตะวันตกของเมืองอู่ทอง การที่มีการค้นพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตโบราณไว้ว่า ปุษยคิริ หรือ ปุษยคีรี แปลว่า ภูเขา ดอกไม้ นักวิชาการส่วนใหญ่ตีความว่าชื่อ "ปุษยคีรี" หมายถึงเขาทำเทียม ซึ่งพบโบราณสถานสำคัญในสมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยา การพบจารึกปุษยคีรีในดินแดนไทยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดียมายังประเทศไทย เนื่องจากมีความพ้องกับชื่อภูเขาศักดิ์สิทธ์ ได้แก่ ปุษฺปคีรี ในรัฐโอริสสา[1] ทำให้สนับสนุนข้อสันนิษฐานว่า วัดเขาทำเทียมเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทย[2]

วัดเขาทำเทียมเป็นที่ตั้งของโบราณสถานหมายเลข 11 และหมายเลข 12 โดยหมายเลข 11 มีการขุดพบโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เสมาธรรมจักรและเสาฐาน พระพุทธรูปปางแสดงธรรม 4 องค์ ปัจจุบันเก็บที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง[3]

วัดมี พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักกับหน้าผาของภูเขาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นปางโปรดพระพุทธมารดา หรือ ปางกตัญญูกตเวที ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 25 เมตร สูง 35 เมตร[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "จารึกปุษยคีรี ชื่อภูเขาศักดิ์สิทธ์แห่งเมืองอู่ทอง". พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สุพรรณบุรี.
  2. "พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  3. พัชรนันท์ จันทร์ไทย. "โครงการวางผังและการออกแบบอาคารเขตพุทธาวาส วัดเขาทำเทียม จังหวัดสุพรรณบุรี" (PDF). p. 16.
  4. "งดงามหนึ่งเดียวในไทย พระแกะสลักหน้าผาใหญ่". ไทยรัฐ.