รายชื่อพรรคคอมมิวนิสต์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลก

พรรคที่มีอำนาจปกครองแก้ไข

ในประเทศต่อไปนี้ พรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคที่มีอำนาจปกครอง

พรรคที่มีอำนาจการปกครองร่วมกับพรรคอื่นแก้ไข

ในไซปรัส, พรรคคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจปกครองไม่ได้ขึ้นสู่อำนาจโดยการปฏิวัติแต่ได้อำนาจโดยการเข้าร่วมการเลือกตั้งในระบบหลายพรรค ในเนปาล พรรคคอมมิวนิสต์จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายประเทศที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่ใช่พรรคใหญ่ในรัฐบาล ดังต่อไปนี้

พรรคที่เคยมีอำนาจปกครองแก้ไข

พรรคสมัยใหม่ (ไม่มีอำนาจปกครอง)แก้ไข

พรรคในอดีตแก้ไข

พรรคสลายตัวแล้ว (เคยมีอำนาจ)แก้ไข

พรรคสลายตัวแล้ว (ไม่เคยมีอำนาจ)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Leftist Parties of Mongolia
  2. Leftist Parties of Iraq
  3. Leftist Parties of Uzbekistan