แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (อังกฤษ: Vietnamese Fatherland Front; เวียดนาม: Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam) ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เกิดจากการรวมตัวของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามแห่งเวียดนามเหนือ เวียดกงและกองทัพแห่งชาติประชาธิปไตยและสันติภาพแห่งเวียดนามในเวียดนามใต้ จัดเป็นกลุ่มที่นิยมรัฐบาลในเวียดนามและมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม นอกจากนั้น สหภาพทั่วไปของแรงงานเวียดนามในขณะนั้น สหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ได้เข้าร่วมด้วย และได้รวมพรรคประชาธิปไตยแห่งเวียดนามและพรรคสังคมนิยมแห่งเวียดนามจนทั้งสองพรรคถูกยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. 2531[1] แนวร่วมนี้ยังเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลและองค์กรของรัฐบาล จัดว่าเป็นตัวแทนประชาชน และรัฐธรรมนูญและกฎหมายเวียดนามได้กำหนดบทบาทพิเศษให้ แนวร่วมนี้มีบทบาทในการเลือกตั้งด้วย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข