พรรคประชาธิปไตย

พรรคประชาธิปไตย อาจหมายถึง

ประเทศไทย
ต่างประเทศ