ชุมพล มณีเนตร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 สมัย และเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตย

ประวัติ แก้

ชุมพล มณีเนตร เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล ต่อมาได้เข้าทำงานในองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ต่อมาได้ลาออกเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทราครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาจัดตั้งพรรคประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2517 และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค[1] และนำทีมส่งผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 ได้เพียง 2 ที่นั่ง แต่นายชุมพล กลับไม่ได้รับเลือกตั้ง

ในระหว่างนั้นเขาได้เดินทางไปยังฮ่องกง และถูกจับกุมในคดีค้ายาเสพติด[2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ฉะเชิงเทรา เป็น ส.ส.คนเดียวของพรรคประชาธิปไตย แต่หลังจากนั้นไม่นานพรรคก็ถูกยุบไปตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน[3] ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4]

ในปี พ.ศ. 2526 เขาได้จัดตั้งพรรคประชาธิปไตยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง[5] แต่ไม่ประสบความสำเร็จ และยุบพรรคไปในปี พ.ศ. 2529[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง - สถาบันพระปกเกล้า
  3. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  4. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
  6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๖๒, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓