พรรคคอมมิวนิสต์กาลีมันตันเหนือ

พรรคคอมมิวนิสต์กาลีมันตันเหนือ (อังกฤษ: North Kalimantan Communist Party) เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ในมาเลเซียโดยมีฐานที่มั่นในรัฐซาราวัก ก่อตั้งเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2514 โดยก่อนหน้านี้กลุ่มนี้เคลื่อนไหวในนามองค์กรคอมมิวนิสต์ซาราวัก ประธานพรรคคือ เหวิน มิน เชียน ซึ่งเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาชนสหซาราวักมาก่อน

ธง

ประวัติ แก้ไข

กลุ่มฝ่ายซ้ายของผู้นิยมคอมมิวนิสต์ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวอีบันและชุมชนชาวจีนในเขตชนบทของซาราวักตั้งแต่ราว พ.ศ. 2493 และได้พัฒนามาเป็นกองทัพประชาชนกาลีมันตันเหนือต่อต้านมาเลเซีย พรรคนี้สนับสนุนการรวมตัวเป็นเอกภาพของอาณานิคมอังกฤษบนเกาะบอร์เนียว เพื่อจัดตั้งเป็นรัฐเอกราชเรียกว่ารัฐกาลีมันตันเหนือ แนวคิดนี้เสนอโดยเอ. เอ็ม. อาซาฮารี ผู้นำของพรรคประชาชนบรูไน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับซูการ์โนและอะห์หมัด ไซดีในชวา ข้อเสนอการจัดตั้งกาลีมันตันเหนือเป็นแนวคิดที่เสนอขึ้นเพื่อต่อต้านแผนการจัดตั้งมาเลเซีย เพราะมีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างเกาะบอร์เนียวและมลายา

หลังจากการปฏิวัติบรูไน ชาวจีนที่นิยมคอมมิวนิสต์ได้ออกจากซาราวัก ที่เหลืออยู่คือกองทัพประชาชนซาราวัก พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียได้สนับสนุนกลุ่มเหล่านี้ให้มาตั้งมั่นในจังหวัดกาลีมันตันตะวันตกและส่งไปฝึกที่จีน บางส่วนกลับไปในซาราวัก แต่ต้องใช้เวลามากในการเสาะหาการสนับสนุนในซาราวัก

ใน พ.ศ. 2527 กลุ่มของโบง กี ชกได้แยกไปลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกองกำลังกลุ่มใหญ่กว่าที่เหลืออยู่ หลังจากนั้นพรรคได้อ่อนกำลังลงเรื่อย ๆ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2533 พรรคได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับรัฐบาลและได้ประกาศสลายตัวไป