ชาวอีบัน (มลายู: Iban) หรือ ชาวไดยักทะเล เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยของชาวไดยักบนเกาะบอร์เนียว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Iban
Neban / Hiban / Heban / Hivan / Hevan / Balau / Daya
ประชากรทั้งหมด
ราว 2,000,000+
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
เกาะบอร์เนียว:
 มาเลเซีย1, 300, 172[1]
 อินโดนีเซีย964,885[2]
       530,000[3]
 บรูไน360,800[4]
ภาษา
อีบัน (ส่วนใหญ่), อังกฤษ ,อินโดนีเซีย, ภาษามลายูสำเนียงซาราวัก
ศาสนา
ศาสนาคริสต์ (โรมันคาทอลิกและนิกายแองกลิคัน), วิญญาณนิยม, อิสลาม
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
กันตู, มัวลัง, เซิมเบรวง, บูเกา, เซบารู

แต่เดิมชาวอีบันเป็นที่รู้จักในฐานะนักล่าหัวมนุษย์และผู้เร่ร่อน มีชื่อเสียงด้านความน่ากลัวในฐานะชนเผ่าที่แข็งแกร่งและมีความสามารถทางการรบ จนการเข้ามาของชาวยุโรป ต่อมาเข้าครอบครองพื้นที่บริเวณนี้ ทำให้การล่าหัวมนุษย์เริ่มหายไป อย่างไรก็ดีประเพณีอื่น ๆ ของชนเผ่ารวมถึงภาษาอีบันยังคงสืบเนื่องต่อมา ประชากรชาวอีบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และจังหวัดกาลีมันตันตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย บ้านพื้นเมืองในจังหวัดกาลีมันตันตะวันตกเรียกว่า รูมะห์ปันไจ (rumah panjai) หรือ เบตัง (betang)[5][6]

อ้างอิง แก้

  1. "Launching of Report On The Key Findings Population and Housing Census of Malaysia 2020" (PDF). Department of Statistics Malaysia. สืบค้นเมื่อ 2022-02-28.
  2. "Iban of Indonesia". People Groups. สืบค้นเมื่อ 2022-06-30.
  3. "Iban of Indonesia". People Groups. สืบค้นเมื่อ 2015-10-03.
  4. "Iban of Brunei". People Groups. สืบค้นเมื่อ 2021-10-25.
  5. "Borneo trip planner: top five places to visit". News.com.au. 2013-07-21. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-10-16. สืบค้นเมื่อ 2015-10-03.
  6. Sutrisno, Leo (2015-12-26). "Rumah Betang". Pontianak Post. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-12-29. สืบค้นเมื่อ 2015-10-03.