รายการพระราชพิธีเสกสมรส

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
พระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงวิกตอเรีย พระราชกุมารี

พระราชพิธีเสกสมรส คือการแต่งงานกันของเจ้านายในพระราชวงศ์ หากเป็นผู้มีฐานันดรศักดิ์ชั้นเจ้าฟ้า, พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระราชินีนาถ หรือจักรพรรดิจะใช้คำว่าพระราชพิธีอภิเษกสมรส หรือหากจำเพาะสำหรับเจ้าผู้ครองอาจใช้ว่าราชาภิเษกสมรส บ่อยครั้งที่พระราชพิธีดังกล่าวเป็นโอกาสที่ดีของรัฐที่จะดึงดูดความสนใจจากทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังรายการดังต่อไปนี้

ศตวรรษที่ 19แก้ไข

จักรวรรดิรัสเซียแก้ไข

สหราชอาณาจักรแก้ไข

ศตวรรษที่ 20แก้ไข

 
พระเจ้าฟารูกและสมเด็จพระราชินีฟารีดาแห่งอียิปต์ในพระราชพิธีอภิเษกสมรส ค.ศ. 1938

กรีซแก้ไข

ญี่ปุ่นแก้ไข

ไทยแก้ไข

เบลเยียมแก้ไข

สหราชอาณาจักรแก้ไข

ศตวรรษที่ 21แก้ไข

เดนมาร์กแก้ไข

ตองกาแก้ไข

ไทยแก้ไข

นอร์เวย์แก้ไข

ภูฏานแก้ไข

โมนาโกแก้ไข

ลักเซมเบิร์กแก้ไข

สเปนแก้ไข

สวีเดนแก้ไข

สหราชอาณาจักรแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พฤทธิสาณ ชุมพล, หม่อมราชวงศ์ (26 สิงหาคม 2561). "100 ปี วันอภิเษกสมรส". ศิลปวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2561.
 2. กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า. เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559, หน้า 12
 3. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 213
 4. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 188
 5. "พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี". มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา. 12 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2561.
 6. "พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี". ศิลปไทย. 5 ธันวาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2561.
 7. "การพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พุทธศักราช 2493" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 67 (23 ง): 1690. 25 เมษายน พ.ศ. 2493.
 8. "กำหนดการ ที่ 9/2493 เสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พุทธศักราช 2493" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 67 (23 ง): 1692. 25 เมษายน พ.ศ. 2493.
 9. "หมายกำหนดการ ที่ 23/2519 พระราชพิธีอภิเษกสมรส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 29 (157ง): 4123. 28 ธันวาคม พ.ศ. 2519.
 10. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสกสมรส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (171 ก ฉบับพิเศษ): 1. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2524.
 11. "กำหนดการที่ 1/2525 พระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (1 ก ฉบับพิเศษ): 11. 1 มกราคม พ.ศ. 2525.
 12. ""ราชาภิเษกสมรส" ร. 10 และสมเด็จพระราชินีสุทิดา". ประชาชาติธุรกิจ. 1 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562.
 13. "พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีสุทิดา". ข่าวสด. 1 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562.
 14. "พิธีเสกสมรสเจ้าชายแฮร์รี-เมแกน มาร์เคิล". บีบีซีไทย. 19 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2561.
 15. "เสกสมรสเจ้าหญิงยูเชนี เฉพาะค่ารักษาความปลอดภัยอาจสูงถึง 172 ล้านบาท". บีบีซีไทย. 12 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2561.