สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟแห่งสวีเดน

สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟ[1]แห่งสวีเดน (พระนามเต็ม ออสการ์ เฟรดดริค วิลเฮล์ม โอลาฟ กุสตาฟ อดอล์ฟ) (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2425 - 15 กันยายน พ.ศ. 2516) เป็นพระมหากษัตริย์สวีเดนตั้งแต่ พ.ศ. 2493 จนถึงเสด็จสวรรคต เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน และ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งสวีเดน

กุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟ
Gustaf VI Adolf of Sweden 1962.jpg
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
ครองราชย์29 ตุลาคม พ.ศ. 2493 - 15 กันยายน พ.ศ. 2516
ก่อนหน้ากุสตาฟที่ 5
ถัดไปคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ
นายกรัฐมนตรี
คู่อภิเษกเจ้าหญิงมาร์กาเรตแห่งคอนน็อต
ลูอีส เมานต์แบ็ตเทน
พระราชบุตร5 พระองค์
พระนามเต็ม
ออสการ์ เฟรดดริค วิลเฮล์ม โอลาฟ กุสตาฟ อดอล์ฟ
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟแห่งสวีเดน
ราชวงศ์แบร์นาด็อต
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน
พระราชมารดาวิกตอเรียแห่งบาเดิน สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน
พระราชสมภพ11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2425
สต็อกโฮล์ม, สวีเดนและนอร์เวย์
สวรรคต15 กันยายน พ.ศ. 2516 (90 พรรษา)
สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
ฝังพระศพ25 กันยายน พ.ศ. 2516
สุสานหลวง, เทศบาลโซลนา, ฮากา

เสด็จพระราชสมภพที่กรุงสต็อกโฮล์ม เมื่อแรกประสูติดำรงพระอิสริยยศเป็น ดยุกแห่งสเกน ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2493 สมเด็จพระราชบิดาเสด็จสวรรคต สุภาษิตส่วนพระองค์ว่า "หน้าที่ก่อนทั้งหมด"

พระองค์ได้เข้าอภิเษกสมรสครั้งแรกกับเจ้าหญิงมาร์กาเรตแห่งคอนน็อต เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2448 ที่โบสถ์เซนต์จอร์จ ที่ปราสาทวินด์เซอร์ เจ้าหญิงแห่งคอนน็อตเป็นพระธิดาในเจ้าชายอาร์เธอร์ ดยุกแห่งคอนน็อต พระราชโอรสพระองค์ที่สามในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี

พระองค์เข้าอภิเษกสมรสครั้งที่สองกับลูอีส เมานต์แบ็ตเทน (เจ้าหญิงหลุยส์แห่งแบตเตนเบิร์ก) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ที่พระราชวังเซนต์เจมส์ เป็นพระเชษฐภคินีของลอร์ดเมาต์แบตแตนและพระมาตุจฉาในเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ เลดีหลุยส์ได้สถาปนาพระองค์เองเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน เป็นพระราชบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร

ครองราชย์แก้ไข

ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2493 เจ้าชายกุสตาฟ อดอล์ฟ มกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยพระชนมายุ 67 พรรษา เมื่อสมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 พระราชบิดาสวรรคต ซึ่งก่อนหน้านั้นทรงเป็นรัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงที่ดำรงพระยศนานที่สุดในโลก ณ ขณะนั้น และทรงมีคติพระจำพระองค์ว่า "หน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด"

ในช่วงรัชกาลของพระองค์ สวีเดนกำลังทำการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2518 หลังจากที่เสด็จสวรรคตได้ไม่นาน เพื่อแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับเก่า พ.ศ. 2352 และเป็นการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองให้ทันสมัยตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ในบรรดาการปฏิรูปทั้งหลายนี้ มีชาวสวีเดนบางส่วนพยายามเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์ (ระบอบราชาธิปไตย) อีกต่อไป หรืออย่างน้อยก็เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเก่าที่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงปกครองอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว

ด้วยพระจริยวัตรส่วนพระองค์ทำให้ทรงเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ประชาชนชาวสวีเดน ส่งผลให้สาธาณชนเห็นพ้องต้องกันอย่างมากว่าควรคงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป และด้วยความถนัดและความสนพระทัยส่วนพระองค์ในวิชาการหลากหลายแขนง (โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และพฤกษศาสตร์) ประกอบกับความสุขุมแต่เป็นกันเองและท่าทีที่ทรงพยายามหลีกเลี่ยงความเอิกเกริกใหญ่โต ทำให้ทรงเป็นที่เคารพรัก อย่างไรก็ตาม ระบอบราชาธิปไตยในสวีเดนถูกลดบทบาทลงอย่างมากจากการหันไปเน้นความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตย พระราชอำนาจบางอย่างถูกลดทอนไปในกระบวนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่เสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. 2518

ต่อมาหลังจากที่พระพลามัยย่ำแย่ลงจากการประชวรเรื้อรังด้วยโรคปอดบวม พระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟ เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2516 เพียง 10 สัปดาห์ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีที่ 91 ณ โรงพยาบาลเก่าเฮลซิงบอร์ก จังหวัดสแกเนีย ใกล้กับพระราชวังซอฟีโรอันเป็นพระตำหนักฤดูร้อน และไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2516 ซึ่งการสวรรคตดังกล่าวช่วยสร้างแรงสนับสนุนแก่รัฐบาลพรรคประชาธิปไตยสังคมนิยมชนะการเลือกตั้งอีกหนึ่งสมัย ต่อมาเจ้าชายคาร์ลกุสตาฟ พระราชนัดดา (พระโอรสในเจ้าชายกุสตาฟอดอล์ฟ ผู้วายชนม์) จึงได้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ ส่วนพระศพไม่ได้ถูกนำไปฝังไว้ ณ สุสานหลวงกรุงสต็อกโฮล์ม ตามราชประเพณี แต่ถูกฝัง ณ สุสานหลวงในเมืองฮากา เคียงข้างพระชายาผู้วายชนม์ทั้งสองพระองค์

พระจริยวัตรส่วนพระองค์แก้ไข

พระราชโอรสพระราชธิดาแก้ไข

 
สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟเมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดน พร้อมกับเจ้าหญิงมาร์กาเรต พร้อมกับพระราชโอรสและธิดา 4 พระองค์

สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟและสมเด็จพระราชินีมาร์กาเรตมีพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสิ้น 5 พระองค์ และพระราชนัดดาดังนี้

เจ้าหญิงมาร์การ็ต มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน พระชายาองค์แรกสิ้นพระชนม์ลง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 พระราชบุตรองค์ที่หกก่อนที่จะประสูติ 8 เดือน

เจ้าชายกุสตาฟ อดอล์ฟ ได้อภิเษกสมรสอีกครั้งกับเลดีหลุยส์ เมานต์แบตแตน (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2432 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2508) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ซึ่งมีพระราชธิดาประสูติแล้วสิ้นพระชนม์ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2468

สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟ เป็นพระราชอัยกาในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก และ สมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พระราชตระกูลแก้ไข

พระราชตระกูลในสี่รุ่นของ สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟแห่งสวีเดน
สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟแห่งสวีเดน
พระราชบิดา:
สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน
พระอัยกาฝ่ายพระราชบิดา:
สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
พระปัยกาฝ่ายพระราชบิดา:
พระเจ้าออสการ์ที่ 1 แห่งสวีเดน

พระเจ้าคาร์ลที่ 14 โยฮันแห่งสวีเดน

เดซีเร คลารี
พระปัยยิกาฝ่ายพระราชบิดา:
สมเด็จพระราชินีโจเซฟินแห่งลีชเทนเบิร์ก

เออแฌน เดอ โบอาร์แน

เจ้าหญิงออกัสตาแห่งบาวาเรีย
พระราชอัยยิกาฝ่ายพระราชบิดา:
โซเฟียแห่งนัสเซา
พระราชปัยกาฝ่ายพระราชบิดา:
ดยุกวิลเลียมแห่งนัสเซา

เจ้าชายเฟรเดอริก วิลเลียม เจ้าชายแห่งนัสเซา-วิลเบิร์ก

เจ้าหญิงหลุยส์ อิสซาเบลแห่งเคิร์ชเบิร์ก
พระปัยยิกาฝ่ายพระราชบิดา:
เจ้าหญิงหญิงพอลลีนแห่งเวอร์เทมเบิร์ก

เจ้าชายพอลแห่งเวือร์เทนแบร์ก

เจ้าหญิงชาร์ลอตแห่งแซ็กซ์-ไฮลด์เบิร์กฮอเซน
พระราชมารดา:
วิกตอเรียแห่งบาเดิน สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน
พระราชอัยกาฝ่ายพระราชมารดา:
แกรนด์ดยุกเฟรเดอริกที่ 1 แห่งบาเดิน
พระราชปัยกาฝ่ายพระราชมารดา:
แกรนด์ดยุกเลโอโพลด์แห่งบาเดิน

แกรนด์ดยุกคาร์ล เฟรเดอริกแห่งบาเดิน

หลุยส์ คาโรลีน เกเยอร์ วอน เกเยอร์สเบิร์ก
พระราชปัยยิกาฝ่ายพระราชมารดา:
เจ้าหญิงโซฟีแห่งสวีเดน

พระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟแห่งสวีเดน

สมเด็จพระราชินีเฟรเดอริกาแห่งบาเดน
พระราชอัยยิกาฝ่ายพระราชมารดา:
เจ้าหญิงลูอีเซอแห่งปรัสเซีย
พระราชปัยกาฝ่ายพระราชมารดา:
จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 1 แห่งเยอรมนี

พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮ็ล์มที่ 3 แห่งปรัสเซีย

ลูอีเซอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
พระราชปัยยิกาฝ่ายพระราชบิดา:
เอากุสตาแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค

แกรนด์ดยุกชาลส์ เฟรเดอริกแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนแนช

เจ้าหญิงมาเรีย ปาฟลอฟนาแห่งรัสเซีย

อ้างอิงแก้ไข