เจ้าหญิงคิโกะ พระชายาในเจ้าชายฟูมิฮิโตะ

เจ้าหญิงคิโกะ พระชายาในพระยุพราชฟูมิฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 皇嗣文仁親王妃紀子โรมาจิKōshi Fumihito Shinnōhi Kiko;[1][2] ประสูติ 11 กันยายน พ.ศ. 2509) พระนามเดิม คิโกะ คาวาชิมะ (ญี่ปุ่น: 川嶋紀子โรมาจิKawashima Kiko) เป็นพระชายาในเจ้าชายฟูมิฮิโตะ อากิชิโนะโนะมิยะ และเป็นพระสุณิสาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ

เจ้าหญิงคิโกะ
เจ้าหญิงพระชายา
เจ้าหญิงคิโกะเมื่อ พ.ศ. 2558
ประสูติ11 กันยายน พ.ศ. 2509 (57 ปี)
ชิซูโอกะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
พระภัสดาเจ้าชายฟูมิฮิโตะ อากิชิโนะโนะมิยะ (พ.ศ. 2533–ปัจจุบัน)
พระบุตรมาโกะ โคมูโระ
เจ้าหญิงคาโกะแห่งอากิชิโนะ
เจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ
ราชวงศ์ญี่ปุ่น (เสกสมรส)
พระบิดาทัตสึฮิโกะ คาวาชิมะ
พระมารดาคาซูโยะ ซูงิโมโตะ

พระประวัติ

แก้

พระชนม์ชีพตอนต้น

แก้

เจ้าหญิงคิโกะประสูติที่จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นธิดาของทัตสึฮิโกะ คาวาชิมะ กับคาซูโยะ (สกุลเดิม ซูงิโมโตะ) ครอบครัวของพระองค์ย้ายไปอาศัยที่ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐในปี พ.ศ. 2510 หลังพระชนกเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย[3] จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อปี พ.ศ. 2514 และเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยดังกล่าวหลังจากนั้น[4]

เจ้าหญิงคิโกะทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาจากเวียนนา ประเทศออสเตรีย ด้วยเสด็จย้ายตามพระชนก ที่ขณะนั้นพระชนกเป็นหัวหน้านักวิจัยของสถาบันวิเคราะห์ระบบประยุกต์นานาชาติ (Institute for Applied Systems Analysis) ในลาเซินบวร์ค ประเทศออสเตรีย ที่เขาได้ศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงพื้นที่ และร่วมกิจกรรมขององค์การนอกภาครัฐ[4] ด้วยเหตุนี้เจ้าหญิงคิโกะจึงสามารถตรัสภาษาอังกฤษและเยอรมันได้ดี[4][5] ครั้นในปี พ.ศ. 2515 ครอบครัวได้ย้ายกลับมายังประเทศญี่ปุ่น พระชนกเข้าเป็นอาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยกากูชูอิงในโตเกียว[3][5] ครอบครัวของพระองค์จึงพำนักอยู่ในห้องชุดขนาดเล็กภายในมหาวิทยาลัย[5]

เจ้าหญิงคิโกะทรงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกากูชูอิงจนสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2532 ทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยาสังคม จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกากูชูอิงเมื่อปี พ.ศ. 2538 และปริญญาเอกสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยโอจาโนมิซุเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556[6]

พระองค์ทรงเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) เมื่อปี พ.ศ. 2530 และยังทรงสนับสนุนโครงการนี้

เสกสมรส

แก้
 
เจ้าชายฟูมิฮิโตะและพระชายา เมื่อปี พ.ศ. 2548

เจ้าชายฟูมิฮิโตะ อากิชิโนะโนะมิยะทรงขอเจ้าหญิงคิโกะเสกสมรสเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ขณะที่ทั้งสองพระองค์ยังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยกากูชูอิง สามปีต่อมาสำนักพระราชวังจึงได้ประกาศแถลงการณ์เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2532 ว่าทั้งสองจะทรงหมั้นกัน[5][7] โดยพระราชพิธีหมั้นถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2533 แต่ยังไม่มีกำหนดการณ์สำหรับพระราชพิธีเสกสมรส เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้อาลัยการสวรรคตของจักรพรรดิโชวะซึ่งเสด็จสวรรคตในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532[4]

พระราชพิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นแบบส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ณ ศาลเจ้าภายในพระราชวังหลวงโตเกียว[8] ซึ่งในพระราชพิธีเสกสมรสนั้นเจ้าชายฟูมิฮิโตะได้รับพระราชทานอิสริยยศเป็น "อากิชิโนะโนะมิยะ" ส่วนพระองค์ก็ได้รับพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงพระชายา

ทั้งนี้พระราชพิธีหมั้นและเสกสมรสนี้ถือเป็นความเสื่อมเสียยิ่งในสายตาของเจ้าพนักงานสำนักพระราชวัง เพราะเจ้าชายฟูมิฮิโตะเสกสมรสขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยกากูชูอิง และเสกสมรสก่อนมกุฎราชกุมารนารูฮิโตะพระเชษฐา เจ้าพนักงานในสำนักพระราชวังจึงพยายามต่อต้านพระราชพิธีเสกสมรส[5] นอกจากนี้เจ้าหญิงคิโกะคือเป็นสุภาพสตรีชนชั้นกลางพระองค์แรกที่เสกสมรสเข้าไปในพระราชวงศ์ สื่อมวลชนให้สมญาแด่พระองค์ว่า "เจ้าหญิงห้องชุด" (the apartment princess)[5] ต่างจากสมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ ที่แม้ว่าจะมีพระชาติกำเนิดเป็นสตรีสามัญก็จริง แต่พื้นฐานครอบครัวขององค์จักรพรรดินีมีฐานะร่ำรวย

เจ้าชายฟูมิฮิโตะและเจ้าหญิงคิโกะประทับร่วมกันในเขตพระราชฐานอากาซากะ เขตมินาโตะ โตเกียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ทั้งสองมีพระโอรส-ธิดาด้วยกัน 3 พระองค์ คือ

 1. เจ้าหญิงมาโกะแห่งอากิชิโนะ (ญี่ปุ่น: 眞子内親王โรมาจิMako Naishinnō; ประสูติ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2534) ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสกับเค โคมูโระ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 2. เจ้าหญิงคาโกะแห่งอากิชิโนะ (ญี่ปุ่น: 佳子内親王โรมาจิKako Naishinnō; ประสูติ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2537)
 3. เจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ (ญี่ปุ่น: 悠仁親王โรมาจิHisahito Shinnō; ประสูติ 6 กันยายน พ.ศ. 2549)

พระเกียรติยศ

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
เจ้าหญิงคิโกะ พระชายาฯ
 
ตราประจำพระอิสริยยศ
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลชินโนฮิ (親王妃)
การแทนตนโบกุ (บุรุษ) / วาตาชิ (สตรี)
การขานรับเด็งกะ (殿下)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. Their Imperial Highnesses Crown Prince and Crown Princess Akishino and their family - names เก็บถาวร 2019-04-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - official website of the Imperial Household Agency
 2. "English Titles and Basic words relating to the Imperial Succession" (PDF). Imperial Household Agency. 10 April 2019. สืบค้นเมื่อ 29 April 2019.
 3. 3.0 3.1 "Japanese Royal Bride's Years At Penn: A 'Vivacious' Child". philly.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 March 2016. สืบค้นเมื่อ 14 May 2015.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "Tokyo Journal; She's Shy and Not So Shy, Japan's Princess Bride". The New York Times. สืบค้นเมื่อ 14 May 2015.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 "Japanese Prince Plans To Marry A Commoner". Chicago Tribune. 13 September 1989.
 6. "Activities of Their Imperial Highnesses Prince and Princess Akishino and their family". kunaicho.go.jp. สืบค้นเมื่อ 14 May 2015.
 7. "Princess Akishino's pregnancy". Japan Times. March 29, 2006.
 8. "Scenes from An Uncommon Marriage: Japan's Prince Aya Weds a Cinderella Psych Major, Kiko Kawashima". People. June 1990.
 9. Photo of Kiko wearing the order

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้