เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระจักรพรรดิโยะชิฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 嘉仁天皇 โรมาจิโยะชิฮิโตะ เท็นโน) หรือพระนามตามชื่อรัชสมัยคือ จักรพรรดิไทโช (ญี่ปุ่น: 大正天皇 โรมาจิไทโช-เท็นโน) (31 สิงหาคม พ.ศ. 2422 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2469) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 123 ทรงปกครองจักรวรรดิญี่ปุ่น

สมเด็จพระจักรพรรดิโยะชิฮิโตะ
จักรพรรดิไทโช
Emperor Taishō.jpg
จักรพรรดิญี่ปุ่น
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2469
ทรงราชย์10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
พระนามหลังสิ้นพระชนม์จักรพรรดิไทโช (大正天皇)
ถวายเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2470
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดิเมจิ
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิโชวะ

ประสูติโตเกียว จักรวรรดิญี่ปุ่น
พระบรมนามาภิไธยโยะชิฮิโตะ (嘉仁)
สวรรคตจังหวัดคะนะงะวะ จักรวรรดิญี่ปุ่น
พระราชบิดาจักรพรรดิเมจิ
พระราชมารดาพระสนมนะรุโกะ
พระสนมซะดะโกะ คุโจ ต่อมาคือจักรพรรดินีเทเม
อภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2443
ลายพระอภิไธย

พระราชประวัติแก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดิโยะชิฮิโตะ มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายโยะชิฮิโตะ เสด็จพระราชสมภพที่พระราชวังอะโอะยะมะ ในกรุงโตเกียว เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิเมจิ ที่ประสูติแต่พระสนมนะรุโกะ เนื่องจากเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ทำให้พระองค์ได้รับการอภิบาลจากจักรพรรดินีโชเก็ง พระอัครมเหสี ภายหลังประสูติได้ 6 วัน ทรงได้รับราชทินนามเป็น เจ้าชายฮะรุ (明宮 ฮะรุ โนะ มิยะ) เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2422 เจ้าชายฮะรุมีพระวรกายอ่อนแอมาตั้งแต่ประสูติ ด้วยสาเหตุทางพันธุกรรมจากพระราชบิดา ก่อนหน้าที่พระองค์จะประสูติ พระเชษฐาและพระเชษฐภคินีของพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนถึง 4 พระองค์ โดย 2 พระองค์แท้งในครรภ์และ 2 พระองค์สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทารก

 
จักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเก็งและมกุฎราชกุมารโยะชิฮิโตะ พร้อมด้วยเหล่าพระสนม ที่สวนอะซุกะยะมะ

เมื่อพระองค์พระชนมายุได้ 5 พรรษา พระองค์ต้องประทับอยู่ที่พระราชวังอะโอะยะมะอย่างสันโดษกับเหล่าข้าราชบริพาร ในแต่ละวันพระองค์ทรงเรียนหนังสือในวิชา การอ่านเขียน, คณิตศาสตร์ และศีลธรรมในช่วงเช้า และกีฬาในช่วงบ่าย แต่พัฒนาการของพระองค์ดำเนินอย่างช้ามาก เนื่องจากพระพลานามัยที่ไม่แข็งแรงและประชวรบ่อย ในปี พ.ศ. 2429 พระองค์เข้ารับการเรียนการสอนร่วมกับเพื่อนร่วมห้องราว 15-20 คนที่ถูกคัดสรรมาจากบรรดาบุตรหลานของเจ้านายชั้นอนุวงศ์และขุนนาง

พระองค์ได้รับประกาศเป็นรัชทายาทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2430 ในวันคล้ายวันพระประสูติครบ 8 ปีของพระองค์ โดยทรงรับการสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2430

ชีวิตส่วนพระองค์แก้ไข

เจ้าชายโยะชิฮิโตะ อภิเษกสมรสกับซะดะโกะ คุโจ ต่อมาภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดินีเทเม ซึ่งเป็นพระธิดาในมิชิทะกะ คุโจ ซึ่งเป็นคนจากวงศ์ตระกูลฟุจิวะระ มีพระโอรสธิดาทั้งหมด 4 พระองค์

พระราชบุตรแก้ไข

พระนาม ประสูติ อภิเษกสมรส พระบุตร
จักรพรรดิโชวะ 29 เมษายน พ.ศ. 2444
สวรรคต 7 มกราคม 2532
26 มกราคม พ.ศ. 2467 เจ้าหญิงนะงะโกะแห่งคุนิ เจ้าหญิงชิเงะโกะ เจ้าเทะรุ
เจ้าหญิงซะชิโกะ เจ้าฮิซะ
เจ้าหญิงคะซุโกะ เจ้าทะกะ
เจ้าหญิงอะสึโกะ เจ้าโยะริ
มกุฏราชกุมารอะกิฮิโตะ
เจ้าชายมะซะฮิโตะ เจ้าฮิตะชิ
เจ้าหญิงทะกะโกะ เจ้าซุงะ
เจ้าชายยะซุฮิโตะ เจ้าชิชิบุ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2445
สิ้นพระชนม์ 4 มกราคม 2496
28 กันยายน พ.ศ. 2471 เซะสึโกะ มะสึไดระ
เจ้าชายโนะบุฮิโตะ เจ้าทะกะมะสึ 3 มกราคม พ.ศ. 2448
สิ้นพระชนม์ 3 กุมภาพันธ์ 2530
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 คิกุโกะ โทะกุงะวะ
เจ้าชายทะกะฮิโตะ เจ้ามิกะซะ 2 พ.ศ. 2458
สิ้นพระชนม์ 27 ตุลาคม 2559
22 ตุลาคม พ.ศ. 2484 ยุริโกะ ทะกะงิ เจ้าหญิงยะซุโกะแห่งมิกะซะ
เจ้าชายโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ
เจ้าชายโยะชิฮิโตะ เจ้าคะสึระ
เจ้าหญิงมะซะโกะแห่งมิกะซะ
เจ้าชายโนะริฮิโตะ เจ้าทะกะมะโดะ

สวรรคตแก้ไข

ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2469 มีประกาศว่าจักรพรรดิไทโชประชวรด้วยอาการพระปับผาสะบวม และสวรรคตลงด้วยอาการพระหทัยวาย ในเวลา 01.25 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2469 ที่พระราชวังฮะยะมะ จังหวัดคะนะกะวะ พระองค์ได้รับการขนานนามว่า จักรพรรดิองค์แรกแห่งโตเกียว[1]

พระราชอิสริยยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระจักรพรรดิโยะชิฮิโตะ
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลเท็นโนเฮกะ (天皇陛下)
การขานรับเฮกะ
  • 31 สิงหาคม 1879 – 6 กันยายน 1879: เจ้าชายโยะชิฮิโตะ
  • 6 กันยายน 1879 – 3 พฤศจิกายน 1888: เจ้าชายโยะชิฮิโตะ เจ้าฮะรุ
  • 3 พฤศจิกายน 1888 – 30 กรกฎาคม 1912: มกุฏราชกุมารโยะชิฮิโตะ
  • 30 กรกฎาคม 1912 – 25 ธันวาคม 1926: สมเด็จพระจักรพรรดิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Seidensticker, Edward. (1990). Tokyo Rising, p. 18.
ก่อนหน้า จักรพรรดิไทโช ถัดไป
จักรพรรดิเมจิ    
จักรพรรดิญี่ปุ่น
(พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2469)
  จักรพรรดิโชวะ
เจ้าชายมุสึฮิโตะ
ภายหลังคือ จักรพรรดิเมจิ
   
มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
(พ.ศ. 2403 - พ.ศ. 2455)
  เจ้าชายฮิโระฮิโตะ
ภายหลังคือ จักรพรรดิโชวะ