โคไตชิ

มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น

โคไตชิ (ญี่ปุ่น: 皇太子โรมาจิKōtaishi) พระอิสริยยศสำหรับองค์รัชทายาทหรือมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นซึ่งมีมาแต่โบราณกาลโดยในบางครั้งองค์จักรพรรดิก็สถาปนาพระราชโอรสขึ้นเป็นรัชทายาทบางครั้งก็สถาปนาพระราชอนุชาเป็นรัชทายาท

มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
皇太子
ธงประจำพระอิสริยยศ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การเรียกขานโคไต
สมาชิกของราชวงศ์ญี่ปุ่น
จวนพระราชวังโทงู
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าชายอูจิ โนะ วาคิอิราสึโคะ
สถาปนาไม่ปรากฏ

ในยุคสมัยใหม่ จักรพรรดิเมจิ ได้สถาปนาเจ้าชายโยะชิฮิโตะพระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งในเวลาต่อมาคือ จักรพรรดิไทโช ขึ้นเป็นรัชทายาทเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2430 นับได้ว่าเจ้าชายโยะชิฮิโตะเป็นรัชทายาทหรือมกุฎราชกุมารพระองค์แรกในญี่ปุ่นยุคสมัยใหม่

ในปัจจุบันตำแหน่งองค์รัชทายาทหรือมกุฎราชกุมารนั้นได้ว่างลงภายหลังจากที่ เจ้าชายนารูฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ต่อจาก สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระราชบิดาเมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายพระนามมกุฎราชกุมาร

แก้
พระฉายาลักษณ์ พระนาม ความสัมพันธ์กับพระจักรพรรดิ สถาปนา สิ้นสุด รัชสมัย
ยุคโคะฟุง
  เจ้าชายอูจิ โนะ วาคิอิราสึโคะ พระราชโอรส ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
(สวรรคต)​
จักรพรรดิโอจิง
  เจ้าชายคินาชิ โนะ คารุ พระราชโอรส ไม่ปรากฏ พ.ศ. 996
(สวรรคต)​
จักรพรรดิอิงเงียว
ยุคอาซูกะ
  เจ้าชายอูมายาโดะ พระราชภาติยะ พ.ศ. 1136 8 เมษายน พ.ศ. 1165
(สวรรคต)​
จักรพรรดินีซุอิโกะ
  เจ้าชายคูซาคาเบะ พระราชโอรส 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1224 7 พฤษภาคม พ.ศ. 1232
(สวรรคต)​
จักรพรรดิเท็มมุ
จักรพรรดินีจิโต
  เจ้าชายคารุ พระราชนัดดา 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1240 22 สิงหาคม พ.ศ. 1240
(สืบราชสมบัติ)​
ยุคนาระ
  เจ้าชายโอบิโตะ พระราชนัดดา 25 มิถุนายน พ.ศ. 1257 3 มีนาคม พ.ศ. 1267
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดินีเก็มเม
พระราชภาติยะ จักรพรรดินีเก็นโช
  เจ้าชายโมโตอิ พระราชโอรส 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 1270 20 ตุลาคม พ.ศ. 1271
(สวรรคต)​
จักรพรรดิโชมุ
  เจ้าหญิงอาเบะ พระราชธิดา 13 มกราคม พ.ศ. 1281 19 สิงหาคม พ.ศ. 1292
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายฟูนาโดะ พระราชปิตุลา 2 พฤษภาคม พ.ศ. 1299 4 เมษายน พ.ศ. 1300
(ปลด)​
จักรพรรดินีโคเก็ง
ครั้งที่ 1
  เจ้าชายโออิ พระราชปิตุลา 4 เมษายน พ.ศ. 1300 7 กันยายน พ.ศ. 1301
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายชิราคาเบะ พระราชปิตุลา 4 สิงหาคม พ.ศ. 1313 28 สิงหาคม พ.ศ. 1313
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดินีโคเก็ง
ครั้งที่ 2
  เจ้าชายโอซาเบะ พระราชโอรส 23 มกราคม พ.ศ. 1314 2 มกราคม พ.ศ. 1316
(ปลด)​
จักรพรรดิโคนิง
  เจ้าชายยามาเบะ พระราชโอรส 2 มกราคม พ.ศ. 1316 30 เมษายน พ.ศ. 1324
(สืบราชสมบัติ)​
ยุคเฮอัง
  เจ้าชายซาวาระ พระอนุชา 15 เมษายน พ.ศ. 1324 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 1328
(ปลด)​
จักรพรรดิคัมมุ
  เจ้าชายอาเตะ พระราชโอรส 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 1328 9 เมษายน พ.ศ. 1349
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายคามิโนะ พระอนุชชา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 1349 18 พฤษภาคม พ.ศ. 1352
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิเฮเซ
  เจ้าชายทาคาโอคะ พระราชภาติยะ 1 มิถุนายน พ.ศ. 1352 13 กันยายน พ.ศ. 1353
(ปลด)​
จักรพรรดิซางะ
  เจ้าชายโอโตโมะ พระอนุชชา 13 กันยายน พ.ศ. 1353 29 พฤษภาคม พ.ศ. 1366
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายมาซาระ พระราชภาติยะ 18 มิถุนายน พ.ศ. 1366 22 มีนาคม พ.ศ. 1376
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิจุนนะ
  เจ้าชายสึเนซาดะ พระราชภาดา 28 มีนาคม พ.ศ. 1376 4 สิงหาคม พ.ศ. 1385
(ปลด)​
จักรพรรดินิมเมียว
  เจ้าชายมิจิยาซุ พระราชโอรส 4 สิงหาคม พ.ศ. 1385 6 พฤษภาคม พ.ศ. 1393
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายโคเรฮิโตะ พระราชโอรส 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 1393 7 ตุลาคม พ.ศ. 1401
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิมนโตะกุ
  เจ้าชายซาดาโอคิระ พระราชโอรส 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1412 4 มีนาคม พ.ศ. 1427
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิเซวะ
  เจ้าชายซาดามิ พระราชโอรส 26 สิงหาคม พ.ศ. 1428 17 กันยายน พ.ศ. 1430
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโคโก
  เจ้าชายโอสึงิมิ พระราชโอรส 2 เมษายน พ.ศ. 1436 4 สิงหาคม พ.ศ. 1440
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิอูดะ
  เจ้าชายยาซูอาคิระ พระราชโอรส 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1447 14 เมษายน พ.ศ. 1466
(สวรรคต)​
จักรพรรดิไดโงะ
  เจ้าชายโยชิโยริ พระราชภาติยะ 29 เมษายน พ.ศ. 1466 12 กรกฎาคม พ.ศ. 1468
(สวรรคต)​
  เจ้าชายยูทาอาคิระ พระราชโอรส 21 ตุลาคม พ.ศ. 1468 16 ตุลาคม พ.ศ. 1473
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายนาริอาคิ พระอนุชา 22 เมษายน พ.ศ. 1487 16 พฤษภาคม พ.ศ. 1489
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิซุซะกุ
  เจ้าชายโนริฮิระ พระราชโอรส 23 กรกฎาคม พ.ศ. 1493 5 กรกฎาคม พ.ศ. 1510
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิมูรากามิ
  เจ้าชายโมริฮิระ พระอนุชา 1 กันยายน พ.ศ. 1510 27 กันยายน พ.ศ. 1512
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิเรเซ
  เจ้าชายโมโรซาดะ พระราชภาติยะ 13 สิงหาคม พ.ศ. 1512 6 ตุลาคม พ.ศ. 1527
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิเอ็งยู
  เจ้าชายยาซุฮิโตะ พระราชภาดา 27 สิงหาคม พ.ศ. 1527 31 กรกฎาคม พ.ศ. 1529
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิคาซัง
  เจ้าชายโอคิซาดะ พระราชโอรส 16 สิงหาคม พ.ศ. 1529 10 มีนาคม พ.ศ. 1559
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิอิจิโจ
พระราชภาติยะ จักรพรรดิซังโจ
  เจ้าชายอาสึอาคิระ พระราชภาดา 29 เมษายน พ.ศ. 1559 9 สิงหาคม พ.ศ. 1560
(ปลด)​
จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ
  เจ้าชายอาสึโยชิ พระอนุชา 9 สิงหาคม พ.ศ. 1560 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1579
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายจิคาฮิโตะ พระราชโอรส 17 สิงหาคม พ.ศ. 1580 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1588
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ
  เจ้าชายทาคาฮิโตะ พระอนุชา 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1588 22 พฤษภาคม พ.ศ. 1611
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-เรเซ
  เจ้าชายซาดาฮิโตะ พระราชโอรส 28 เมษายน พ.ศ. 1612 18 มกราคม พ.ศ. 1616
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-ซันโจ
  เจ้าชายซาเนฮิโตะ พระอนุชา 8 ธันวาคม พ.ศ. 1616 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 1628
(สวรรคต)​
จักรพรรดิชิรางาวะ
  เจ้าชายทารูฮิโตะ พระราชโอรส 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 1629 3 มกราคม พ.ศ. 1630
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายมูเนฮิโตะ พระราชโอรส 17 สิงหาคม พ.ศ. 1646 9 สิงหาคม พ.ศ. 1650
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโฮริงาวะ
  เจ้าชายอาคิฮิโตะ พระราชโอรส 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1665 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1666
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโทบะ
  เจ้าชายนาริฮิโตะ พระอนุชา 17 สิงหาคม พ.ศ. 1682 5 มกราคม พ.ศ. 1685
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิซูโตกุ
  เจ้าชายโมริฮิโตะ พระราชโอรส 23 กันยายน พ.ศ. 1698 5 กันยายน พ.ศ. 1701
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-ชิรางาวะ
  เจ้าชายโนริฮิโตะ พระราชปิตุลา 10 ตุลาคม พ.ศ. 1709 9 เมษายน พ.ศ. 1711
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโรคุโจ
  เจ้าชายโทคิฮิโตะ พระราชโอรส 15 ธันวาคม พ.ศ. 1721 18 มีนาคม พ.ศ. 1723
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิทาคาคุระ
  เจ้าชายทาคานาริ พระราชโอรส 20 สิงหาคม พ.ศ. 1726 25 เมษายน พ.ศ. 1728
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิอันโตะกุ
ยุคคามากุระ
  เจ้าชายโมรินาริ พระอนุชา 15 เมษายน พ.ศ. 1743 12 ธันวาคม พ.ศ. 1753
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ
  เจ้าชายคาเนนาริ พระราชโอรส 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 1761 13 พฤษภาคม พ.ศ. 1764
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิจุนโตกุ
  เจ้าชายมิสึฮิโตะ พระราชโอรส 28 ตุลาคม พ.ศ. 1774 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 1775
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-โฮริงาวะ
  เจ้าชายฮิซาฮิโตะ พระราชโอรส 10 สิงหาคม พ.ศ. 1786 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1789
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-ซางะ
  เจ้าชายสึเนฮิโตะ พระอนุชา 7 สิงหาคม พ.ศ. 1801 9 มกราคม พ.ศ. 1803
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-ฟุงากุซะ
  เจ้าชายโยฮิโตะ พระราชโอรส 25 สิงหาคม พ.ศ. 1811 6 มีนาคม พ.ศ. 1817
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิคาเมยามะ
  เจ้าชายฮิโรฮิโตะ พระราชภาดา 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 1820 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 1830
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-อูดะ
  เจ้าชายทาเนฮิโตะ พระราชโอรส 25 เมษายน พ.ศ. 1832 30 สิงหาคม พ.ศ. 1841
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิฟุชิมิ
  เจ้าชายคูนิฮารุ พระราชภาดา 10 กันยายน พ.ศ. 1841 2 มีนาคม พ.ศ. 1844
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ
  เจ้าชายโทมิฮิโตะ พระราชภาดา 24 สิงหาคม พ.ศ. 1844 10 กันยายน พ.ศ. 1851
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโกะ-นิโจ
  เจ้าชายทาคาฮารุ พระราชภาดา 19 กันยายน พ.ศ. 1851 29 มีนาคม พ.ศ. 1861
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิฮานาโซโนะ
ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้
ราชสำนักเหนือ
  เจ้าชายยาซูฮิโตะ พระราชนัดดา 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 1874 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 1879
(ปลด)​
จักรพรรดิโคงง
จักรพรรดิโคเมียว
  เจ้าชายนารินางะ พระราชภาติยะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 1879 ธันวาคม พ.ศ. 1879
(ปลด)​
  เจ้าชายมาซุฮิโตะ พระราชภาติยะ 13 สิงหาคม พ.ศ. 1881 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 1891
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายนาโอฮิโตะ พระราชปิตุลา 27 ตุลาคม พ.ศ. 1891 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 1894
(ปลด)​
จักรพรรดิซุโก
ราชสำนักใต้
  เจ้าชายคูนินางะ พระราชภาติยะ 9 เมษายน พ.ศ. 1861 23 เมษายน พ.ศ. 1869
(สวรรคต)​
จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
  เจ้าชายคาซูฮิโตะ พระราชนัดดา 24 กรกฎาคม พ.ศ. 1869 22 ตุลาคม พ.ศ. 1874
(ปลด)​
  เจ้าชายสึเนนางะ พระราชโอรส 23 มกราคม พ.ศ. 1877 5 พฤษภาคม พ.ศ. 1881
(สวรรคต)​
  เจ้าชายโนริมาชิ พระราชโอรส พ.ศ. 1882 18 กันยายน พ.ศ. 1882
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายฮิโรนาริ พระอนุชา พ.ศ. 1911 พ.ศ. 1926
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโชเก
ยุคเอโดะ
  เจ้าชายทาคาฮิโตะ พระราชโอรส ไม่ปรากฏ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2171
(สวรรคต)​
จักรพรรดิโกะ-มิซุโน
  เจ้าชายอาซาฮิโตะ พระราชโอรส 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2226 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2230
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิเรเง็ง
  เจ้าชายยาซูฮิโตะ พระราชโอรส 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2251 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2252
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิฮิงาชิยามะ
  เจ้าชายเทรูฮิโตะ พระราชโอรส 11 มิถุนายน พ.ศ. 2271 13 เมษายน พ.ศ. 2278
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดินากามิงาโดะ
  เจ้าชายโทโอฮิโตะ พระราชโอรส 16 มีนาคม พ.ศ. 2290 9 มิถุนายน พ.ศ. 2290
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิซางูรามาชิ
  เจ้าชายฮิเดฮิโตะ พระราชภาติยะ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2311 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2313
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดินีโกะ-ซางูรามาชิ
  เจ้าชายมาซูฮิโตะ พระราชโอรส 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2343 27 เมษายน พ.ศ. 2343
(สวรรคต)​
จักรพรรดิโคงาคุ
  เจ้าชายอายาฮิโตะ พระราชโอรส 24 มีนาคม พ.ศ. 2352 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2360
(สืบราชสมบัติ)​
  เจ้าชายโอซาฮิโตะ พระราชโอรส 14 มีนาคม พ.ศ. 2383 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2389
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดินินโก
  เจ้าชายมุตสึฮิโตะ พระราชโอรส 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2410
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโคเม
ยุคใหม่
  เจ้าชายโยชิฮิโตะ พระราชโอรส 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2431 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2455
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิเมจิ
  เจ้าชายฮิโรฮิโตะ พระราชโอรส 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 25 ธันวาคม พ.ศ. 2469
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิไทโช
  เจ้าชายอากิฮิโตะ พระราชโอรส 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 7 มกราคม พ.ศ. 2532
(สืบราชสมบัติ)​
จักรพรรดิโชวะ
  เจ้าชายนารูฮิโตะ พระราชโอรส 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(สืบราชสมบัติ)
จักรพรรดิเฮเซ