จักรพรรดิซากูรามาจิ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิซะกุระมะชิ)

จักรพรรดิซะกุระมะชิ (ญี่ปุ่น: 桜町天皇 โรมาจิ: Sakuramachi-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 115 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น โดยพระนามของพระองค์ต่อมาได้ถูกนำไปใช้เป็นพระนามของ จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ จักรพรรดินีองค์ที่ 117 ผู้เป็นพระราชธิดาของพระองค์

จักรพรรดิซะกุระมะชิ
Emperor Sakuramachi.jpg
จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 115
13 เมษายน ค.ศ. 1735 – 9 มิถุนายน ค.ศ. 1747
พิธีราชาภิเษกค.ศ. 1735
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
รัชกาลก่อนหน้านะกะมิกะโดะ
รัชกาลถัดไปโมะโมะโซะโนะ

พระนามเต็มสมเด็จพระจักรพรรดิซะกุระมะชิ
ประสูติ8 กุมภาพันธ์ [ตามปฎิทินเก่า: 1 กุมภาพันธ์] 1720
พระบรมนามาภิไธยอะกิฮิโตะ (昭仁)
สวรรคต28 กุมภาพันธ์ [ตามปฎิทินเก่า: 23 กุมภาพันธ์] 1750
สุสานหลวงสึกิ โนะ วะ โนะ มิซะซะงิ (เคียวโตะ)
พระราชบิดาจักรพรรดินะกะมิกะโดะ
พระสนมนิโจ อิเอะโกะ

ซึ่งพระนามเดิมของจักรพรรดิซะกุระมะชิคือ เจ้าชายอะกิฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 昭仁 โรมาจิ: Akihito-shinnō) อันเป็นพระนามเดียวกับ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ จักรพรรดิองค์ที่ 125 เพียงแต่พระนามของทั้งสองเขียนไม่เหมือนกัน

ในเดือน 6 ปี เคียวโฮ ที่ 13 ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1728 เจ้าชายอะกิฮิโตะขณะพระชนมายุเพียง 8 พรรษาได้รับการสถาปนาจาก จักรพรรดินะกะมิกะโดะ จักรพรรดิองค์ที่ 114 พระราชบิดาให้เป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์

วันที่ 21 เดือน 3 ปี เคียวโฮ ที่ 20 ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1735 จักรพรรดินะกะมิกะโดะได้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายอะกิฮิโตะพระชนมายุเพียง 15 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิซะกุระมะชิ และหลังจากไม่นานได้มีการประกอบพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิซะกุระมะชิที่ พระราชวังหลวงเคียวโตะ

จากนั้นในวันที่ 16 เดือน 7 ปี เก็นบุง ที่ 5 ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1740 ตรงกับปีที่ 5 ในรัชสมัยได้เกิดมหาอุทกภัยใน นครหลวงเคียวโตะ ส่งผลให้ สะพานซังโจ ซึ่งเป็นสะพานโบราณได้ถูกทำลายไปในมหาอุทกภัยครั้งนี้

ต่อมาในวันที่ 2 เดือน 5 ปี เอ็งเคียว ที่ 4 ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1747 จักรพรรดิซะกุระมะชิได้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายโทะโอะฮิโตะพระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิโมะโมะโซะโนะ โดยในเดือน 3 ปี เอ็งเคียว ที่ 4 ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ปีเดียวกันจักรพรรดิซะกุระมะชิได้สถาปนาเจ้าชายโทะโอะฮิโตะขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์

จักรพรรดิซะกุระมะชิเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 เดือน 4 ปี คันเอ็ง ที่ 3 ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1750 ขณะพระชนมายุเพียง 30 พรรษา