นิโจ อิเอะโกะ

พระมารดาในจักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ

นิโจ อิเอะโกะ (ญี่ปุ่น: 二条舎子โรมาจิNijō Ieko; 9 ตุลาคม 2259 ~ 14 มีนาคม 2333) พระสนมแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิซากูรามาจิ จักรพรรดิองค์ที่ 115 และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดินีโกะ-ซากูรามาจิ จักรพรรดิองค์ที่ 117

นิโจ อิเอะโกะ
พระพันปีหลวง27 เดือน 5 ปี เอ็งเคียว ที่ 4
(พ.ศ. 2290)
เซกิมงอิง
ประกาศ26 เดือน 6 ปี คันเอ็น ที่ 3
(พ.ศ. 2293)

ประสูติ24 เดือน 8 ปี เคียวโฮ ที่ 4
(9 ตุลาคม พ.ศ. 2259)
วันสิ้นพระชนม์29 เดือน 1 ปี คันเซ ที่ 2
(14 มีนาคม พ.ศ. 2333)
ตระกูลตระกูลฟูจิวาระ (ตระกูลนิโจ)
พระบิดานิโจ โยชิตาดะ
พระสวามีจักรพรรดิซากูรามาจิ
พระบุตรจักรพรรดินีโกะ-ซากูรามาจิ
พระบุตรบุญธรรมจักรพรรดิโมะโมะโซะโนะ
แต่งตั้งเป็นพระสนม15 เดือน 11 ปี เก็นบุน (พ.ศ. 2279)