นิโจ อิเอะโกะ

พระมารดาในจักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ

นิโจ อิเอะโกะ (ญี่ปุ่น: 二条舎子 โรมาจิNijō Ieko ; 9 ตุลาคม 2259 – 14 มีนาคม 2333) พระสนมแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิซะกุระมะชิ จักรพรรดิองค์ที่ 115 และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ จักรพรรดิองค์ที่ 117