แม่แบบ:กล่องข้อมูล จักรพรรดินีญี่ปุ่น

กล่องข้อมูล จักรพรรดินีญี่ปุ่น

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
雅子
จักรพรรดินีองค์ที่ 126
ดำรงพระยศ
1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 - ปัจจุบัน
令和元年5月1日午前0時0分 - ปัจจุบัน
จักรพรรดินี(皇后宮)1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

ประสูติธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 東京都港区虎ノ門
国家公務員共済組合連合会 虎ノ門病院
พระบิดาฮิซาชิ โอวาดะ
พระมารดายุมิโกะ เองาชิระ
พระราชสวามีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ(สมเด็จพระจักรพรรดิเรวะ)
พระราชบุตรเจ้าหญิงไอโกะ โทชิโนะมิยะ
ฐานันดรศักดิ์จักรพรรดินี
(←มกุฎราชกุมารี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ

55px 55px