เคียวโตะ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก นครหลวงเคียวโตะ)

เคียวโตะ หรือ เกียวโต อาจหมายถึง