พระปรมาภิไธย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระบรมนามาภิไธย)

พระปรมาภิไธย อาจหมายถึง