ไดโจไซ (ญี่ปุ่น: 大嘗祭) พระราชพิธีขอบคุณการเก็บเกี่ยวพืชผลครั้งแรกที่กระทำขึ้นภายหลังการประกอบ พระราชพิธีราชาภิเษกของจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งพระราชพิธีนี้เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่สมัยโบราณโดยพระราชพิธีนี้มีลักษณะคล้ายกับ พระราชพิธีพืชมงคล ของไทย

จักรพรรดิอากิฮิโตะกำลังประกอบพระราชพิธีไดโจไซ