สำนักพระราชวังหลวง (ญี่ปุ่น)

(เปลี่ยนทางจาก Imperial Household Agency)

สำนักพระราชวังหลวง (ญี่ปุ่น: 宮内庁โรมาจิKunai-chōทับศัพท์: คุไน-โช, อังกฤษ: Imperial Household Agency) เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลญี่ปุ่น รับผิดชอบในกิจการของรัฐอันเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และยังเป็นผู้เก็บรักษาตราพระราชลัญจกร และ รัฐลัญจกร ทั้งนี้ ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง หน่วยงานนี้ใช้ชื่อว่า กระทรวงพระราชสำนัก (宮内省)

สำนักพระราชวังหลวง
宮内庁
คุไน-โช

อาคารสำนักพระราชวังญี่ปุ่นภายในพระราชวังหลวง ในเขตชิโยดะ กรุงโตเกียว
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 มิถุนายน ค.ศ. 1949 (1949-06-01)
หน่วยงานก่อนหน้า
เขตอำนาจญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
สำนักงานใหญ่1-1 ชิโยดะ เขตชิโยดะ โตเกียว 100-8111 ประเทศญี่ปุ่น
บุคลากร1,053
งบประมาณประจำปี¥ 17,766 ล้าน
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • โนะริยุกิ คะซะโอะกะ, จางวางใหญ่
 • ชินอิชิโร ยะมะโมะโตะ, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานสำนักคณะรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.kunaicho.go.jp/eindex.html

หน่วยงานนี้แตกต่างไปจากหน่วยงานอื่นของรัฐ ตรงที่กิจการของหน่วยงานนี้จะไม่รายงานโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีในระดับคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผลมาจากการตรากฎหมายให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยบริหารอิสระ

จางวางใหญ่ แก้

จางวางใหญ่ในอดีตและปัจจุบัน
คนที่ ชื่อ ญี่ปุ่น ช่วงเวลา สังกัดในอดีด
จางวางใหญ่พระราชสำนัก
1 มะสึไดระ โยะชิตะมิ 松平慶民 3 พ.ค. 1947 – 5 มิ.ย. 1948 กระทรวงพระราชสำนัก
2 ทะจิมะ มิชิอิจิ 田島道治 5 มิ.ย. 1948 – 31 พ.ค. 1949 พลเรือน
จางวางใหญ่สำนักพระราชวัง
1 มิชิอิจิ ทะจิมะ 田島道治 1 มิ.ย. 1949 – 16 ธ.ค. 1953 พลเรือน
2 ทะเกะชิ อุซะมิ 宇佐美毅 16 ธ.ค. 1953 – 26 พ.ค. 1978 กระทรวงปิตุภูมิ (มหาดไทย)
3 โทะโมะฮิโกะ โทะมิตะ 富田朝彦 26 พ.ค. 1978 – 14 มิ.ย. 1988 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4 โชอิชิ ฟุจิโมะริ 藤森昭一 14 มิ.ย. 1988 – 19 ก.ค. 1996 กระทรวงสวัสดิการ
5 ซะดะตะเมะ คะมะกุระ 鎌倉節 19 ม.ค. 1996 – 2 เม.ย. 2001 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6 โทะชิโอะ ยุอะซะ 湯浅利夫 2 เม.ย. 2001 – 1 เม.ย. 2005 กระทรวงกิจการปิตุภูมิ (มหาดไทย)
7 ชิงโง ฮะเกะตะ 羽毛田 信吾 1 เม.ย. 2005 – 1 มิ.ย. 2012 กระทรวงสาธารณสุข
8 โนะริยุกิ คะซะโอะกะ 風岡典之 1 มิ.ย. 2012 – 26 ก.ย. 2016 กระทรวงโยธาธิการ
9 ชินอิชิโร ยามะโมะโตะ 山本信一郎 26 ก.ย. 2016 – ปัจจุบัน กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร

การแบ่งส่วนราชการ แก้

สำนักพระราชวังหลวงมีจางวางใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชกิจราชการ และ มีรองจางวางใหญ่ เป็นผู้ช่วยงานราชการ

 • สำนักงานเลขาธิการจางวางใหญ่
  • กองเลขานุการ
  • กองบริหารงานทั่วไป
  • กองกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์
  • ฝ่ายธุรการ
  • ฝ่ายราชพัสดุ
  • โรงพยาบาลพระราชวังหลวง
 • คณะกรรมการจางวางหลวง
 • กรมมหาดเล็กในมกุฎราชกุมาร
 • คณะกรรมการพระราชพิธี
 • กรมสารบรรณและอนุสาวรีย์บรรจุพระศพ
  • กองสารบรรณ
  • กองรวบรวมและจัดหาเอกสาร
  • กองอนุสาวรีย์บรรจุพระศพและพระโกศ
  • สำนักงานอนุสาวรีย์บรรจุพระศพและพระโกศส่วนภูมิภาค
 • กรมชาวที่
  • กองธุรการ
  • กองบำรุงรักษาพระคลังข้างที่
  • กองสวน
  • กองวรภาชน์
  • กองพระราชพาหนะและอัศวรักษ์
  • สำนักงานชาวที่รโหฐาน
  • สำนักงานชาวที่สวนฝั่งตะวันออกพระราชวังอิมพีเรียล

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้