จักรพรรดิโอจิง

จักรพรรดิโอจิง (応神天皇) จักรพรรดิองค์ที่ 15 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 3 มิถุนายน ค.ศ. 269 – 31 มีนาคม ค.ศ. 310 (พ.ศ. 812 - พ.ศ. 853)

จักรพรรดิโอจิง
Emperor Ōjin.jpg
ญี่ปุ่น จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 15
ครองราชย์
3 มิถุนายน ค.ศ. 269 – 31 มีนาคม ค.ศ. 310
ทรงราชย์3 มิถุนายน ค.ศ. 269
พิธีราชาภิเษก8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270
นะระ
รัชกาลก่อนหน้าจิงงุ
รัชกาลถัดไปนินโตะกุ

ประสูติ5 มกราคม ค.ศ. 201
อุมิ ฟุกุโอะกะ
สวรรคต31 มีนาคม ค.ศ. 310
นะระ
พระราชบิดาจักรพรรดิชูไอ
พระราชมารดาจักรพรรดินีจิงงุ
จักรพรรดินี (โคโง)นะกะสึฮิเมะ

นักประวัติศาสตร์ได้จัดให้จักรพรรดิโอจิงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 15 แทน จักรพรรดินีจิงงุ ผู้เป็นพระราชมารดาเนื่องจากมิได้จัดให้จักรพรรดินีจิงงุเป็นจักรพรรดิปกครองญี่ปุ่น

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดิโอจิงประสูติเมื่อวันที่ 14 เดือน 12 ปีชูไอที่ 9 ตรงกับวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 201 (พ.ศ. 744) เป็นพระราชโอรสองค์เดียวใน จักรพรรดิชูไอ จักรพรรดิองค์ที่ 14 ที่ประสูติแต่ จักรพรรดินีจิงงุ

ขึ้นสืบราชบัลลังก์แก้ไข

เมื่อจักรพรรดิชูไอผู้เป็นพระราชบิดาเสด็จสวรรคตใน ค.ศ. 201 (พ.ศ. 744) จักรพรรดินีจิงงุผู้เป็นพระราชมารดาจึงขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเนื่องจากจักรพรรดิโอจิงยังไม่ประสูติ

จนกระทั่งจักรพรรดินีจิงงุสิ้นพระชนม์ในวันที่ 17 เดือน 4 ปีจิงงุที่ 69 ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 269 (พ.ศ. 812)