จักรพรรดินีจิงงู

จักรพรรดินีจิงงู (ญี่ปุ่น: 神功天皇 โรมาจิJingū tennō) หรือ (ญี่ปุ่น: 神功皇后 โรมาจิJingū-kōgō) เป็นหนึ่งในจักรพรรดิในตำนานของญี่ปุ่น เป็นพระอัครมเหสีในจักรพรรดิชูไอ ผู้เสด็จสวรรคตใน ค.ศ. 201 โดยไม่มีรัชทายาท ทำให้จักรพรรดินีจิงงู ซึ่งขณะนั้นกำลังทรงพระครรภ์อยู่ ขึ้นว่าราชการแทนในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินไปจนเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 269[1]

จักรพรรดินีจิงงู
Kaiserin Jingū.jpg
พระปรมาภิไธยโอกินางาตาราชิ (息長帯比売)
พระอิสริยยศผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
(ค.ศ. 201–269)
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
(ค.ศ. 192–200)
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น
ครองราชย์ค.ศ. 201– 269
รัชกาล68 ปี
รัชกาลก่อนจักรพรรดิชูไอ
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิโอจิง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพค.ศ. 170
สวรรคตค.ศ. 269 (99 พรรษา)
พระราชสวามีจักรพรรดิชูไอ

ในยุคเมจิ ตามกฎมนเทียรบาล[2] ถือว่า พระจักรพรรดินีจิงงูเป็นจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นองค์ที่ 15 แต่การตีความทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้ไม่นับพระองค์เป็นจักรพรรดิ และถือว่าพระราชโอรสของพระองค์ จักรพรรดิโอจิง เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 15 แทน

ตำนานแก้ไข

ไม่มีวันที่อย่างแน่นอนสำหรับวันเสด็จพระราชสมภพ หรือการเริ่ม-สิ้นสุดรัชสมัยของพระองค์ นักประวัติศาสตร์ได้ให้พระองค์ถือเป็น "จักรพรรดิในตำนาน" แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยมีพระองค์ดำรงอยู่ เนื่องด้วยความยากเย็นในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน จากหลักฐานที่พอหลงเหลืออยู่ คาดว่าพระนามของพระองค์ คือ ธิดาโอกินางาตาราชิ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ใช้เวลา 3 ปีในการพิชิตแว่นแคว้นหนึ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเกาหลี

 
ภาพจักรพรรดินีจิงงูจรดพระบาทในแดนเกาหลี วาดโดย สึกิโอกะ โยชิโตชิ ค.ศ. 1880

แม้ว่าจะไม่ทราบที่พำนักสุดท้ายของพระองค์ แต่สุสานที่จัดให้พระองค์ก็เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม ที่ตำบลมาซาซางิ ในนาระ[3] ซึ่งสุสานเป็นสุสานแบบ โคฟุง ที่มีลักษณะเป็นเกาะที่มีคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปรูกุญแจ [4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Titsingh, Isaac (1834). Annales des empereurs du japon, pp. 15–18; Varley, Paul (1980). Jinnō Shōtōki, pp. 101–3.
  2. Titsingh, p. 15.
  3. Jingū's misasagi (PDF) (map), JP: Nara shikanko, lower right.
  4. context of kofun characteristics
ก่อนหน้า จักรพรรดินีจิงงู ถัดไป
จักรพรรดิชูไอ    
จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น
(ค.ศ. 201– 269)
  จักรพรรดิโอจิง