จักรพรรดิโยเซ

จักรพรรดิโยเซ (ญี่ปุ่น: 陽成天皇โรมาจิYōzei-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 57 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น โดยพระนามของพระองค์ต่อมาได้ถูกนำไปเป็นพระนามของ จักรพรรดิโกโยเซ จักรพรรดิองค์ที่ 107 ที่ปกครองญี่ปุ่นในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 16

จักรพรรดิโยเซ
Hyakuninisshu 013.jpg
พระสาทิสลักษณ์ของจักรพรรดิโยเซ
ญี่ปุ่น จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 57 Imperial Seal of Japan.svg
ครองราชย์
18 ธันวาคม ค.ศ. 876 – 4 มีนาคม ค.ศ. 884
พิธีราชาภิเษก20 มกราคม ค.ศ. 877
พระราชวังหลวงเฮอัง
ไดโจไซ26 ธันวาคม ค.ศ. 877
รัชศกโจกัง
กันเกียว
รัชกาลก่อนหน้าเซวะ
รัชกาลถัดไปโคโก

พระราชสมภพ2 มกราคม ค.ศ. 869
พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายซะดะอะกิระ
สวรรคต23 ตุลาคม ค.ศ. 949
พระราชวังหลวงเฮอัง เกียวโต ญี่ปุ่น
พิธีฉลองการเจริญวัย24 มกราคม ค.ศ. 882
พระราชบิดาจักรพรรดิเซวะ

จักรพรรดิโยเซหรือเจ้าชายซะดะอะกิระได้รับการสถาปนาจากจักรพรรดิเซวะพระราชบิดาให้เป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์เมื่อ ค.ศ. 869 เมื่อจักรพรรดิเซวะสละราชบัลลังก์ในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 876 เจ้าชายซะดะอะกิระพระชนมายุเพียง 7 พรรษาจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์แทนโดยมีการประกอบพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 877

จักรพรรดิโยเซถูกปลดจากราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 884 หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 6 ปีโดยอดีตจักรพรรดิโยเซเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 949 ขณะพระชนมายุได้ 80 พรรษาโดยมีเจ้าชายโทะคิยะสึพระราชโอรสองค์ที่ 3 ใน จักรพรรดินิมเมียว จักรพรรดิองค์ที่ 54 ผู้มีศักดิ์เป็นพระอัยกา (ปู่) ของจักรพรรดิโยเซขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิโคโก