ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ

ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศหรือ ทากามิกูระ ในท้องพระโรง ชิชินเด็น ที่พระราชวังหลวงโตเกียว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ

ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ (อังกฤษ: Chrysanthemum Throne , ญี่ปุ่น: Takamikura โรมาจิทากามิกูระ) ราชบัลลังก์ที่ใช้ประกอบ พระราชพิธีราชาภิเษกของจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ท้องพระโรง ชิชินเด็น ในพระราชวังหลวงเคียวโตะ โดยจักรพรรดิพระองค์ล่าสุดที่ได้ประทับบนราชบัลลังก์นี้คือสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ในคราวพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2019

ดูเพิ่มแก้ไข