ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ

ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ (อังกฤษ: Chrysanthemum Throne , ญี่ปุ่น: 高御座โรมาจิทากามิกูระ) ราชบัลลังก์ที่ใช้ประกอบ พระราชพิธีราชาภิเษกของจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ท้องพระโรง ชิชินเด็น ในพระราชวังหลวงเคียวโตะ โดยจักรพรรดิพระองค์ล่าสุดที่ได้ประทับบนราชบัลลังก์นี้คือสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ในคราวพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2019

ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศหรือ ทากามิกูระ ในท้องพระโรง ชิชินเด็น ที่พระราชวังหลวงโตเกียว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะในปี พ.ศ. 2562​

ประวัติ แก้

 
ท้องพระโรงนี้ในยุคเมจินั้นถูกใช้โดยจักรพรรดิโชวะ ซึ่งท้องพระโรงดังกล่าวนั้น ได้ถูกทำลายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีการสืบทอดสันตติวงศ์มายาวนานที่สุดในโลก[1] ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับราชวงศ์อังกฤษ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศนั้นเกิดขึ้นจากแนวคิดนามนัย ที่แสดงถึงพระจักรพรรดิและอำนาจทางกฎหมายในการดำรงอยู่ของรัฐบาล ซึ่งแตกต่างจากอังกฤษ แนวคิดของสถาบันพระมหากษัตริย์ในญี่ปุ่นนั้นพัฒนามา โดยแตกต่างจากแนวคิดเดิมในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1947 ตัวอย่างเช่น การไม่ให้มีการรับรู้ถึงการแยกทรัพย์สินของรัฐชาติออกจากตัวบุคคล และการครอบครองทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระจักรพรรดิ

ตามตำนานกล่าวว่า ราชวงศ์ญี่ปุ่นนั้นได้สถาปนาขึ้นในช่วง 660 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิจิมมุ และในปัจจุบันนั้น สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศมาเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 126 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น และตามบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั้น ได้พาย้อนกลับไปในรัชสมัยของจักรพรรดิโอจิง ว่าพระองค์ได้ทรงครองราชสมบัติในช่วงต้นศตวรรษที่ 4

ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1920 เจ้าชายฮิโระฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงเวลาหลายปีในการปกครองของพระราชบิดา เมื่อจักรพรรดิไทโชพระราชบิดา มีพระวรกายที่ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจใด ๆ ได้ ถึงอย่างไรก็ตาม เจ้าชายฮิโระฮิโตะนั้น ก็ยังคงขาดพระราชอำนาจ นั้นก็คือการครองราชย์บนพระราชบัลลังก์ ซึ่งพระองค์นั้นสามารถมีพระราชอำนาจได้อย่างสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อพระราชบิดาของพระองค์ได้เสด็จสวรรคตลงแล้วเท่านั้น

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของญี่ปุ่น ถือว่าพระจักรพรรดินั้นเป็น "สัญลักษณ์ของรัฐและความสามัคคีของประชาชน" โดยให้องค์พระจักรพรรดินั้นทรงปกครองตามระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ความหมายเชิงนามนัยของ "ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ" นั้นได้รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันและรายพระนามพระจักรพรรดิตามลำดับทั้งในตำนานและในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ญี่ปุ่น

ทากามิกูระ แก้

 
ราชบัลลังก์ ทากามิกูระ ที่ถูกเก็บไว้ในพระราชวังหลวงเกียวโต

ราชบัลลังก์ ทากามิกูระ (ญี่ปุ่น: 高御座) จริง ๆ นั้นตั้งอยู่ที่พระราชวังหลวงเกียวโต เป็นราชบังลังก์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกใช้โดยราชวงศ์ญี่ปุ่น และยังคงอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบัน รูปแบบราชบัลลังก์ในปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1912 โดยราชบัลลังก์นั้น จะตั้งอยู่บนแท่นยกพื้นรูปแปดเหลี่ยม ขนาดสูง 5 เมตร (16 ฟุต) เหนือพื้น ซึ่งจะแบ่งตามส่วนที่ว่างของห้องราชบัลลังก์ด้วยผ้าม่าน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. McNeill, David. "The Girl who May Sit on Chrysanthemum Throne," The Independent (London). 23 กุมภาพันธ์ 2005