เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ (ญี่ปุ่น: 大勲位菊花章 โรมาจิไดกุนอิ คิกกะโช อังกฤษ: Supreme Order of the Chrysanthemum) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสุงสุดของญี่ปุ่น สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2422 โดยจักรพรรดิเมจิ แห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น จัดว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาเป็นลำดับสองของญี่ปุ่น และเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่สามัญชนพึงจะได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่ง
ดอกเบญจมาศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เกียรติคุณและราชมิตราภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ
大勲位菊花章
Order of the Chrysanthemum Japan.png
มอบโดย จักรพรรดิญี่ปุ่น
ประเภท1. สายสะพายพร้อมดาราและสังวาล
2. สายสะพายพร้อมดารา
วันสถาปนาพ.ศ. 2422
ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ผู้สมควรได้รับประมุขแห่งรัฐ, พระราชวงศ์, หัวหน้ารัฐบาล, นายทหาร
มอบเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
เป็นเกียรติยศแก่ผู้มีคุณูปการต่อญี่ปุ่น
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาจักรพรรดิเมจิ
ประธานจักรพรรดิญี่ปุ่น
สถิติการมอบ
รายล่าสุดเชค เศาะบาห์ อัลอาหมัด อัลจาเบอร์ อาลเศาะบาห์ แห่งคูเวต (2555)
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี; ชั้นสูงสุด
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกพอโลเนีย
แพรแถบ
JPN Daikun'i kikkasho BAR.svg

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ มีการพระราชทานสองแบบด้วยกันคือ แบบแรก มีสายสะพายพร้อมดาราและสังวาล สำหรับประมุขแห่งรัฐต่างประเทศและสมาชิกพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และแบบที่สอง มีสายสะพายพร้อมดารา สำหรับพระราชวงศ์ต่างประเทศ, ผู้นำรัฐบาลต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปที่สมควรได้รับ

ระเบียงภาพแก้ไข

รายพระนาม รายนาม ผู้ได้รับพระราชทานแก้ไข

ชั้นสังวาล (ปัจจุบัน)แก้ไข

ชั้นสังวาล (อดีต)แก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข