เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ (ญี่ปุ่น: 大勲位菊花章โรมาจิไดกุนอิ คิกกะโช; อังกฤษ: Supreme Order of the Chrysanthemum) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสุงสุดของญี่ปุ่น สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2422 โดยจักรพรรดิเมจิ แห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น จัดว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาเป็นลำดับสองของญี่ปุ่น และเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่สามัญชนพึงจะได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่ง
ดอกเบญจมาศ
大勲位菊花章
Order of the Chrysanthemum Japan.png
มอบโดย จักรพรรดิญี่ปุ่น
ประเภท1. สายสะพายพร้อมดาราและสังวาล
2. สายสะพายพร้อมดารา
วันสถาปนาพ.ศ. 2422
ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ผู้สมควรได้รับประมุขแห่งรัฐ, พระราชวงศ์, หัวหน้ารัฐบาล, นายทหาร
มอบเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
เป็นเกียรติยศแก่ผู้มีคุณูปการต่อญี่ปุ่น
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาจักรพรรดิเมจิ
ประธานจักรพรรดิญี่ปุ่น
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี; ชั้นสูงสุด
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดอกพอโลเนีย
แพรแถบ
JPN Daikun'i kikkasho BAR.svg

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ มีการพระราชทานสองแบบด้วยกันคือ แบบแรก มีสายสะพายพร้อมดาราและสังวาล สำหรับประมุขแห่งรัฐต่างประเทศและสมาชิกพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และแบบที่สอง มีสายสะพายพร้อมดารา สำหรับพระราชวงศ์ต่างประเทศ ผู้นำรัฐบาลต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปที่สมควรได้รับ

ระเบียงภาพแก้ไข

รายพระนาม รายนาม ผู้ได้รับพระราชทานแก้ไข

ชั้นสังวาล (ปัจจุบัน)แก้ไข

ชั้นสังวาล (อดีต)แก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข