จักรพรรดิโคโก (光孝天皇 Kōkō-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 58 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

โคโก
光孝天皇
ญี่ปุ่น จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 58
ครองราชย์
4 มีนาคม ค.ศ. 884 – 17 กันยายน ค.ศ. 887
ราชาภิเษก23 มีนาคม ค.ศ. 884
พระราชวังหลวงเฮอัง
ไดโจไซ13 ธันวาคม ค.ศ. 884
รัชศกกันเกียว
นินนะ
รัชกาลก่อนหน้าโยเซ
รัชกาลถัดไปอุดะ

พระราชสมภพค.ศ. 830
พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายโทะกิยะซุ (時康親王)
สวรรคต17 กันยายน ค.ศ. 887
พระราชวังหลวงเฮอัง
สุสานหลวงสุสานหลวงโนะชิ โนะ ทะมุระ
พิธีฉลองการเจริญวัย6 มีนาคม ค.ศ. 843
พระราชบิดาจักรพรรดินิมเมียว
พระสาทิสลักษณ์ของจักรพรรดิโคโก

โดยจักรพรรดิโคโกมีอีกพระนามหนึ่งว่า โคะมะสึ (小松) ซึ่งในเวลาต่อมาพระนามนี้ได้ถูกนำไปเป็นพระนามของ จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ จักรพรรดิองค์ที่ 100 ที่ปกครองญี่ปุ่นในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 14

จักรพรรดิโคโกขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจาก จักรพรรดิโยเซ ที่ถูกปลดออกจากราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 884 โดยได้มีการประกอบพิธีราชาภิเษกขึ้นที่ พระราชวังหลวงเฮอัง ในอีก 19 วันต่อมาคือเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 884

จักรพรรดิโคโกเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 887 ที่พระราชวังหลวงเฮอังขณะพระชนมายุได้ 57 พรรษาหลังจากครองสิริราชสมบัติได้เพียง 3 ปีโดยมีเจ้าชายซะดะมิพระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิอุดะ

พระราชวงศ์

แก้