ไซอิง (斎院) เป็นพระญาติฝ่ายหญิงของ จักรพรรดิญี่ปุ่น (เรียกว่า ไซโอ) ซึ่งทำหน้าที่เป็น หัวหน้านักบวชหญิง ใน ศาลเจ้าคาโมะ เจ้าหญิงไซอิงมักจะเลือกจากพระราชวงศ์ (内親王) หรือเจ้าหญิง (女王) โดยหลักการแล้ว ไซอิง ไม่สามารถแต่งงานได้ แต่มีข้อยกเว้น ไซอิง บางองค์กลายเป็นนางสนมของจักรพรรดิที่เรียกว่า เนียวโง ในภาษาญี่ปุ่น

อ้างอิง

แก้