เนียวโง

พระอิสริยยศในอดีตสำหรับพระสนมในจักรพรรดิญี่ปุ่น

เนียวโง (ญี่ปุ่น: 女御โรมาจิNyōgō) พระอิสริยยศในอดีตสำหรับพระสนมใน จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เป็นตำแหน่งที่คัดเลือกมาจากบุตรสาวของเหล่าเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ซึ่งส่วนมากมาจาก ตระกูลฟุจิวะระ และในบางครั้งเนียวโงหรือพระสนมก็ก้าวขึ้นไปดำรงพระยศ โคโง หรือจักรพรรดินีลำดับที่ 1 และ ชูงู หรือจักรพรรดินีลำดับที่ 2

ปัจจุบันตำแหน่งเนียวโงได้ถูกยกเลิกไปแล้วพร้อมกับตำแหน่งชูงูตาม กฎพระราชวังหลวง พ.ศ. 2432 ซึ่งตราขึ้นในรัชสมัย จักรพรรดิเมจิ