โคโง (ญี่ปุ่น: 皇后โรมาจิ: 'Kōgō') พระอิสริยยศที่ใช้เรียกตำแหน่งจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งในอดีตราชสำนักของญี่ปุ่นจะมีตำแหน่งจักรพรรดินีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวคือโคโงจนกระทั่งในรัชสมัย จักรพรรดิอิจิโจ ได้มีการเพิ่มตำแหน่งจักรพรรดินีองค์ที่ 2 หรือ ชูงู (ญี่ปุ่น: 中宮) เข้ามาแต่ในปัจจุบันตำแหน่งชูงูได้ถูกยกเลิกไปทำให้เหลือเพียงแค่ตำแหน่งโคโงเป็นตำแหน่งจักรพรรดินีเพียงตำแหน่งเดียวเหมือนดังในอดีต