เจ้าหญิงพระชายา

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เจ้าหญิงพระชายา คือตำแหน่งของพระชายาในเจ้าชายผู้เป็นประมุขราชรัฐ กรณีที่เป็นคู่สมรสของพระมหากษัตริย์ อาจเรียกว่า "เจ้าหญิงพระราชชายา" ถ้าพระภรรยาเจ้าพระองค์นั้นไม่ได้รับพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระราชินี" นอกจากนี้ สตรีใด ๆ ที่ได้เสกสมรสกับพระราชวงศ์ ก็เรียกว่า "เจ้าหญิงพระชายา" เช่นกัน

ปัจจุบันมีผู้ดำรงพระอิสริยศเจ้าหญิงพระชายา 3 พระองค์คือ เจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์ เจ้าหญิงชาร์ลีนแห่งโมนาโก และ เจ้าหญิงลัลลา ซัลมา แห่งโมร็อกโก

ดูเพิ่มแก้ไข