จักรพรรดินิมเมียว

จักรพรรดินิมเมียว (ญี่ปุ่น: 仁明天皇 โรมาจิNimmyō-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 54 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น[1] ตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น[2]

นิมเมียว
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 54
ครองราชย์
22 มีนาคม ค.ศ. 833 – 4 พฤษภาคม ค.ศ. 850
พิธีราชาภิเษก30 มีนาคม ค.ศ. 833
ไดโจไซ29 ธันวาคม ค.ศ. 833
รัชกาลก่อนหน้าจุนนะ
รัชกาลถัดไปมนโตะกุ

ประสูติ27 กันยายน ค.ศ. 808
พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายมะซะระ
สวรรคต6 พฤษภาคม ค.ศ. 850
สุสานหลวงสุสานหลวงฟุกะกุซะ (เคียวโตะ)
พิธีฉลองการเจริญวัย8 กันยายน ค.ศ. 823
พระราชบิดาจักรพรรดิซะงะ
จักรพรรดินี (โคโง)จักรพรรดินีโกโจ
พระราชโอรส-ธิดาจักรพรรดิมนโตะกุ
จักรพรรดิโคโก

ในวันที่ 18 เดือน 4 ปี โคนิง ที่ 14 ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 823 หรือ 2 วันหลังจาก จักรพรรดิจุนนะ จักรพรรดิองค์ที่ 53 ผู้เป็นพระปิตุลา (อา) ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจาก จักรพรรดิซะงะ จักรพรรดิองค์ที่ 52 พระราชบิดาของเจ้าชายมะซะระจักรพรรดิจุนนะได้สถาปนาเจ้าชายมะซะระพระราชนัดดาพระชนมายุเพียง 14 พรรษาขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์

เมื่อจักรพรรดิจุนนะสละราชบัลลังก์ในวันที่ 28 เดือน 2 ปี เท็นโช ที่ 10 ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 833 หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 9 ปีเจ้าชายมะซะระที่รัชทายาทพระชนมายุ 24 พรรษาจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดินิมเมียว โดยหลังจากขึ้นสืบราชบัลลังก์ได้ไม่นานจักรพรรดินิมเมียวได้สถาปนา เจ้าชายสึเนะซะดะ พระชนมายุเพียง 8 พรรษาพระโอรสของอดีตจักรพรรดิจุนนะขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์

จากนั้นอีก 8 วันคือวันที่ 7 เดือน 3 ปี เท็นโช ที่ 10 ตรงกับวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 833 จักรพรรดินิมเมียวได้เข้าพิธีราชาภิเษกที่ พระราชวังหลวงเฮอัง

ในฤดูร้อนของปี ค.ศ. 842 ตรงกับปีที่ 9 ในรัชสมัยได้เกิดกบฏที่เรียกว่า กบฏปีโจวะ (อังกฤษ: Jōwa Incident) อันส่งผลให้เจ้าชายสึเนะซะดะที่รัชทายาทถูกปลดจากตำแหน่งทำให้ เจ้าชายมิชิยะซุ (ญี่ปุ่น: Imperial Prince Michiyasu โรมาจิMichiyasu-shinnō) (ต่อมาคือ จักรพรรดิมนโตะกุ จักรพรรดิองค์ที่ 55) พระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นเป็นรัชทายาท

จักรพรรดินิมเมียวสวรรคตในวันที่ 21 เดือน 3 ปี คาโช ที่ 3 ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 850 ขณะพระชนมายุได้ 41 พรรษาครองสิริราชสมบัติได้ 17 ปีภายหลังจากสวรรคตแล้วได้มีการถวายพระนามให้พระองค์ว่า จักรพรรดิฟุกะกุซะ (ญี่ปุ่น: Emperor Fukakusa โรมาจิFukakusa-tennō) ตามนามพระราชสุสานของพระองค์ต่อมาพระนามนี้ได้อนุโลมนำไปใช้เป็นพระนามของ จักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ จักรพรรดิองค์ที่ 89 ที่ปกครองในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 13

พระราชวงศ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Emperor Ninmyō, Fukakusa Imperial Mausoleum, Imperial Household Agency
  2. Ponsonby-Fane, Richard. (1959). The Imperial House of Japan, pp. 64–65.