พระราชวังหลวงเฮอัง

พระราชวังหลวงเฮอัง (平安宮) เป็นพระราชวังเดิมของ เฮอังเกียว (ปัจจุบันคือ เกียวโต) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ ญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1337 ถึงปี พ.ศ. 1770 วังซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิและศูนย์กลางการบริหารของ ยุคเฮอัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1337 ถึงปี พ.ศ. 1728) ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมืองตอนเหนือ ตามแบบ จีน ที่ใช้ออกแบบเมืองหลวง

แผนผังของพระราชวังหลวงเฮอัง
พระที่นั่งไดโงกุที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

พระราชวังประกอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งมีอาคารประกอบพิธีและธุรการหลายแห่ง รวมทั้งกรมต่างๆ ของราชสำนัก ภายในพระราชวังนี้เป็นที่ประทับที่มีกำแพงแยกกันของ จักรพรรดิ กับ พระราชฐานชั้นใน นอกจากเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแล้ว พระราชฐานชั้นในยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์และบาทบริจาริกา ตลอดจนขุนนางบางคน

รูปแบบดั้งเดิมของพระราชวังคือการแสดงให้เห็นรูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์ที่รับมาจากจีนแล้วญี่ปุ่นนำมาดัดแปลงใน คริสต์ศตวรรษที่ 7 พระราชวังได้รับการออกแบบเพื่อให้มีการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับการเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิ การบริหารราชการแผ่นดิน และประกอบพระราชพิธี ในขณะที่การดำรงอยู่ของพระราชวังดำเนินมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 สิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นสำหรับพิธีใหญ่ของราชสำนักเริ่มไม่ได้ใช้งานตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 ทั้งนี้เกิดจากการละทิ้งพิธีการทางกฎหมายหลายพิธีนำไปสู่การลดขนาดเขตพระราชฐานชั้นใน

จากกลางยุคเฮอัง พระราชวังประสบไฟไหม้และภัยพิบัติอื่น ๆ หลายครั้ง ระหว่างการก่อสร้างใหม่จักรพรรดิและหน่วยงานบางส่วนไปอยู่นอกพระราชวัง ควบคู่ไปกับการสูญเสียอำนาจทางการเมืองของราชสำนัก

อ้างอิง แก้

 • Carpenter, John T.; McCormick, Melissa (2015), The Tale of Genji: A Japanese classic illuminated, New York: The Metropolitan Museum of Art, ISBN 9781588396655
 • Farris, William Wayne (1998), Sacred Texts and Buried Treasures: Issues on the Historical Archaeology of Ancient Japan, Honolulu, HW: University of Hawai'i Press, ISBN 0-8248-2030-4
 • Frédéric, Louis (2002), "Heian-kyō", Japan Encyclopedia, แปลโดย Roth, Käthe, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press, pp. 303–304, ISBN 978-0-674-00770-3
 • Van Goethem, Ellen (2008), Nagaoka: Japan's Forgotten Capital, Leiden, NL: Brill, ISBN 978 90 04 16600 4
 • Hall, John W. (1974), "Kyoto as Historical Background", ใน Hall, John W.; Mass, Jeffrey (บ.ก.), Medieval Japan – Essays in Institutional History, Stanford, CA: Stanford University Press, ISBN 0-8047-1511-4
 • Hardacre, Helen (2017), Shinto: a history, New York: Oxford University Press, ISBN 9780190621711
 • Hempel, Rose (1983). The Golden Age of Japan, 794–1192. New York : Rizzoli. ISBN 978-0-8478-0492-4.
 • Kawamoto, Shigeo (2016), "寝殿造の成立と正月大饗~開放的な日本住宅の起源" [On the origin of the shinden-zukuri residence], Journal of Architecture and Planning, doi:10.3130/aija.81.2497 Mainly Japanese with English summary
 • McCullough, William H.; McCullough, Helen Craig (1980), "Appendix B: The Greater Imperial Palace", A Tale of Flowering Fortunes, vol. 2, Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 833–854, ISBN 0-8047-1039-2
 • Morris, Ivan (1994), The World of the Shining Prince: Court Life in Ancient Japan, New York, NY: Kodansha, ISBN 1-56836-029-0. Originally published in 1964.
 • Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon (1956), Kyoto: The Old Capital of Japan, 794–1869, Kyoto: The Ponsonby Memorial Society. A reissue of the 1931 ed. published in Hong Kong, with some new illus. and minor changes, under title: Kyoto: its history and vicissitudes since its foundation in 792 to 1868. First published in article form 1925–28.
 • Shively, Donald H.; McCullough, William H., บ.ก. (1999), The Cambridge History of Japan: Heian Japan, vol. 2, Cambridge, UK: Cambridge University Press, ISBN 0-521-22353-9