พระราชวังหลวงเฮอัง

พระราชวังหลวงเฮอัง (平安宮) เป็นพระราชวังเดิมของ เฮอังเกียว (ปัจจุบันคือ เกียวโต) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ ญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1337 ถึงปี พ.ศ. 1770 วังซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิและศูนย์กลางการบริหารของ ยุคเฮอัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1337 ถึงปี พ.ศ. 1728) ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมืองตอนเหนือ ตามแบบ จีน ที่ใช้ออกแบบเมืองหลวง

แผนผังของพระราชวังหลวงเฮอัง
พระที่นั่งไดโงกุที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

พระราชวังประกอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งมีอาคารประกอบพิธีและธุรการหลายแห่ง รวมทั้งกรมต่างๆ ของราชสำนัก ภายในพระราชวังนี้เป็นที่ประทับที่มีกำแพงแยกกันของ จักรพรรดิ กับ พระราชฐานชั้นใน นอกจากเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแล้ว พระราชฐานชั้นในยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์และบาทบริจาริกา ตลอดจนขุนนางบางคน

รูปแบบดั้งเดิมของพระราชวังคือการแสดงให้เห็นรูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์ที่รับมาจากจีนแล้วญี่ปุ่นนำมาดัดแปลงใน คริสต์ศตวรรษที่ 7 พระราชวังได้รับการออกแบบเพื่อให้มีการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับการเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิ การบริหารราชการแผ่นดิน และประกอบพระราชพิธี ในขณะที่การดำรงอยู่ของพระราชวังดำเนินมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 สิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นสำหรับพิธีใหญ่ของราชสำนักเริ่มไม่ได้ใช้งานตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 ทั้งนี้เกิดจากการละทิ้งพิธีการทางกฎหมายหลายพิธีนำไปสู่การลดขนาดเขตพระราชฐานชั้นใน

จากกลางยุคเฮอัง พระราชวังประสบไฟไหม้และภัยพิบัติอื่น ๆ หลายครั้ง ระหว่างการก่อสร้างใหม่จักรพรรดิและหน่วยงานบางส่วนไปอยู่นอกพระราชวัง ควบคู่ไปกับการสูญเสียอำนาจทางการเมืองของราชสำนัก

อ้างอิงแก้ไข