จักรพรรดิโคนิง (อังกฤษ: Emperor Kōnin , ญี่ปุ่น: 光仁天皇โรมาจิKōnin-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 49 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น พระองค์ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 770 – 781

จักรพรรดิโคนิง
ญี่ปุ่น จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 49
ครองราชย์
28 สิงหาคม ค.ศ. 770 – 30 เมษายน ค.ศ. 781
ราชาภิเษก23 ตุลาคม ค.ศ. 770
รัชกาลก่อนหน้าโชโตะกุ
รัชกาลถัดไปคัมมุ

พระราชสมภพ18 พฤศจิกายน ค.ศ. 709
สวรรคต11 มกราคม ค.ศ. 782
พระราชบิดาเจ้าชายชิกิ

เดิมทีจักรพรรดิโคนิงหรือเจ้าชายชิระกะเบะมิได้อยู่ในสายที่จะสืบราชบัลลังก์เนื่องจากสายราชสกุลที่ปกครองราชสำนักอยู่ในขณะนั้นสืบเชื้อสายจาก จักรพรรดิเท็มมุ จักรพรรดิองค์ที่ 40 ขณะที่จักรพรรดิโคนิงนั้นสืบเชื้อสายจาก จักรพรรดิเท็นจิ จักรพรรดิองค์ที่ 38 แต่แล้วก่อนที่ จักรพรรดินีโชโตะกุ จากสายราชสกุลของจักรพรรดิเท็มมุจะสวรรคตได้สถาปนาเจ้าชายชิระกะเบะพระชนมายุ 60 พรรษาขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์เมื่อจักรพรรดินีโชโตะกุเสด็จสวรรคตในวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 770 ทำให้สายราชสกุลของจักรพรรดิเท็มมุสิ้นสุดลง

เจ้าชายชิระกะเบะเสด็จขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิโคนิง ในวันเดียวกันและได้มีพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 770 และในวันนั้นได้มีการเปลี่ยนปีรัชศกเป็นปี โฮกิ ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 773 จักรพรรดิโคนิงได้สถาปนาเจ้าชายยะมะเบะพระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นเป็นรัชทายาทแทนเจ้าชายโอะซะเบะที่ถูกปลด

จักรพรรดิโคนิงได้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายยะมะเบะขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิคัมมุ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 781 หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 10 ปีก่อนจะสวรรคตเมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 782 ขณะพระชนมายุได้ 72 พรรษา

แผนผัง

แก้