จักรพรรดิคัมมุ

จักรพรรดิคัมมุ (ญี่ปุ่น: 桓武天皇โรมาจิKammu-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 50 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น โดยพระองค์มีอีกพระนามหนึ่งว่า จักรพรรดิคะชิวะบะระ ซึ่งมีที่มาจากพระนามสุสานของพระองค์

จักรพรรดิคัมมุ
Portrait of Emperor Kanmu.png
พระสาทิสลักษณ์ของจักรพรรดิคัมมุ
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 50
30 เมษายน ค.ศ. 781 - 9 เมษายน ค.ศ. 806
พิธีราชาภิเษก10 พฤษภาคม ค.ศ. 781
ไดโจไซ4 ธันวาคม ค.ศ. 781
รัชกาลก่อนหน้าโคนิง
รัชกาลถัดไปเฮเซ

พระราชสมภพค.ศ. 737
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายยะมะเบะ
พระอิสริยยศจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
สวรรคต9 เมษายน ค.ศ. 806
พระราชวังหลวงเฮอัง
สุสานหลวงคะชิวะบะระ โนะ มิซะซะงิ
พระราชบิดาจักรพรรดิโคนิง
พระราชมารดาทะกะโนะ โนะ นีงะซะ
จักรพรรดินี (โคโง)ฟุจิวะระ โนะ โอะโตะมุโระ
เจ้าหญิงพระชายาเจ้าหญิงซะกะฮิโตะ
นางสนองพระโอษฐ์ทะชิบะนะ โนะ สึเนะโกะ
พระราชโอรส-ธิดาจักรพรรดิเฮเซ
จักรพรรดิซะงะ
จักรพรรดิจุนนะ
เจ้าหญิงโอยะเกะ

จักรพรรดิคัมมุครอง ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ระหว่างปี ค.ศ. 781 - ค.ศ. 806

ในเวลาต่อมาพระนาม คะชิวะบะระ ของจักรพรรดิคัมมุได้ถูกนำไปใช้เป็นพระนามของ จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ จักรพรรดิในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 16

พระราชประวัติแก้ไข

 
แผนผังแสดงการสืบราชบัลลังก์ของจักรพรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่รัชสมัยจักรพรรดิโจะเมถึงรัชสมัยจักรพรรดิคัมมุ

จักรพรรดิคัมมุมีพระนามเดิมก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ว่า เจ้าชายยะมะเบะ (山部)

เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิโคนิง จักรพรรดิองค์ที่ 49 ที่พระราชสมภพแต่ ทะกะโนะ โนะ นีงะซะ ที่สืบเชื้อสายจาก พระเจ้ามูยองแห่งแพ็คเจ เป็นรุ่นที่ 10

และนอกจากนี้ยังเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิอีก 3 พระองค์คือ จักรพรรดิเฮเซ จักรพรรดิองค์ที่ 51 , จักรพรรดิซะงะ จักรพรรดิองค์ที่ 52 และ จักรพรรดิจุนนะ จักรพรรดิองค์ที่ 53

เหตุการณ์ในพระชนมชีพของจักรพรรดิคัมมุแก้ไข

เจ้าชายยะมะเบะมิได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทเนื่องจากพระอนุชาต่างพระราชมารดาของพระองค์คือ เจ้าชายโอะซะเบะ ที่ประสูติแต่จักรพรรดินีคือ เจ้าหญิงอิโนะเอะ พระราชธิดาในจักรพรรดิโชมุได้รับสถาปนาเป็นรัชทายาทจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สาปแช่งจักรพรรดิโคนิงทำให้จักรพรรดินีและเจ้าชายโอะซะเบะถูกปลดและถูกเนรเทศเจ้าชายยะมะเบะจึงได้รับสถาปนาเป็นรัชทายาทแทน

  • 29 มกราคม ค.ศ. 773 (วันที่ 2 เดือน 1 ปี โฮกิ ที่ 3) : ปีที่ 3 ในรัชสมัยจักรพรรดิโคนิงเจ้าชายยะมะเบะพระราชโอรสองค์ใหญ่พระชนมายุ 36 พรรษาได้รับสถาปนาเป็นรัชทายาทแทนเจ้าชายโอะซะเบะพระอนุชาต่างพระราชมารดาที่ถูกปลด
  • 30 เมษายน ค.ศ. 781 (วันที่ 3 เดือน 4 ปี โฮกิ ที่ 3) : จักรพรรดิโคนิงสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายยะมะเบะที่รัชทายาทพระชนมายุ 44 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิคัมมุ

แผนผังแก้ไข