จักรพรรดิจุนนะ (ญี่ปุ่น: 淳和天皇โรมาจิJunna-tennō) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 53 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น[1]

จักรพรรดิจุนนะ
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 53
ครองราชย์
29 พฤษภาคม ค.ศ. 823 - 22 มีนาคม ค.ศ. 833
ราชาภิเษก9 มิถุนายน ค.ศ. 823
พระราชวังหลวงเฮอัง
ไดโจไซ22 ธันวาคม ค.ศ. 823
รัชศกโคนิง (Kōnin) (810 - 824)
เท็นโช (Tenchō) (824 - 834)
รัชกาลก่อนหน้าซะงะ
รัชกาลถัดไปนิมเมียว

พระนามเต็มสมเด็จพระจักรพรรดิจุนนะ
พระราชสมภพค.ศ. 786
สวรรคต11 มิถุนายน ค.ศ. 840
พิธีฉลองการเจริญวัย7 พฤษภาคม ค.ศ. 798
พระราชบิดาจักรพรรดิคัมมุ
จักรพรรดินี (โคโง)เจ้าหญิงเซชิ
เจ้าหญิงพระชายาเจ้าหญิงโคชิ
พระราชโอรส-ธิดาเจ้าชายสึเนะซะดะ
เจ้าชายโมะโตะซะดะ
เจ้าชายสึเนะโยะ
เจ้าหญิงจิชิ

จักรพรรดิจุนนะหรือเจ้าชายโอะโตะโมะได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทในรัชสมัย จักรพรรดิซะงะ จักรพรรดิองค์ที่ 52 ผู้เป็นพระเชษฐาเมื่อวันที่ 16 เดือน 9 ปี ไดโด ที่ 5 ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 810 ขณะมีพระชนมายุได้ 24 พรรษา

เมื่อจักรพรรดิซะงะสละราชบัลลังก์ในวันที่ 16 เดือน 4 ปี โคนิง ที่ 14 ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 823 เจ้าชายโอะโตะโมะที่รัชทายาทพระชนมายุ 38 พรรษาจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิจุนนะ จากนั้นอีก 2 วันคือวันที่ 18 เดือน 4 ปี โคนิง ที่ 14 ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 823 จักรพรรดิจุนนะได้ประกอบพิธีสถาปนาพระราชนัดดาและพระราชโอรสบุญธรรมคือ เจ้าชายมะซะระ (อังกฤษ: Imperial Prince Masara , ญี่ปุ่น: 正良親王โรมาจิMasara-shinnō) พระราชโอรสในอดีตจักรพรรดิซะงะขึ้นเป็นรัชทายาทหลังจากนั้นจึงได้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 27 เดือน 4 ปี โคนิง ที่ 14 ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 823

หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 9 ปี จักรพรรดิจุนนะจึงสละราชบัลลังก์ให้เจ้าชายมะซะระขึ้นเป็น จักรพรรดินิมเมียว เมื่อวันที่ 28 เดือน 2 ปี เท็นโช ที่ 10 ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 833 ขณะมีพระชนมายุได้ 47 พรรษา เมื่ออดีตจักรพรรดิจุนนะสละราชบัลลังก์แล้ว อดีตจักรพรรดิซะงะก็ยังมีพระชนมชีพอยู่ ผู้คนจึงเรียกอดีตจักรพรรดิซะงะว่า อดีตจักรพรรดิองค์ใหญ่ (Senior Retired Emperor) ขณะที่อดีตจักรพรรดิจุนนะเรียกว่า อดีตจักรพรรดิองค์น้อย (Junior Retired Emperor)

อดีตจักรพรรดิจุนนะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 เดือน 5 ปี โจวะ ที่ 7 ตรงกับวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 840 ขณะพระชนมายุได้ 54 พรรษา[2]

พระราชวงศ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Emperor Junna, Ōharano no Nishi no Minenoe Imperial Mausoleum, Imperial Household Agency
  2. Brown and Ishida, p. 283; Varely, p. 164.