จักรพรรดิไดโงะ (ญี่ปุ่น: 醍醐天皇โรมาจิDaigo-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 60 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

จักรพรรดิไดโงะ
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 60
ครองราชย์
4 สิงหาคม ค.ศ. 897 - 16 ตุลาคม ค.ศ. 930
ราชาภิเษก14 สิงหาคม ค.ศ. 897
ไดโจไซ17 ธันวาคม ค.ศ. 897
รัชกาลก่อนหน้าอุดะ
รัชกาลถัดไปซุซะกุ

พระราชสมภพ6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 885
สวรรคต23 ตุลาคม ค.ศ. 930
วัดไดโงะ
ฝังพระบรมศพ3 พฤศจิกายน ค.ศ. 930
พิธีฉลองการเจริญวัย4 สิงหาคม ค.ศ. 897
พระราชบิดาจักรพรรดิอุดะ
จักรพรรดินี (ชูงู)ฟุจิวะระ โนะ องชิ
พระราชโอรส-ธิดาจักรพรรดิซุซะกุ
จักรพรรดิมูรากามิ

จักรพรรดิไดโงะครอง ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ระหว่างปี ค.ศ. 897 - ค.ศ. 930

พระนามของจักรพรรดิไดโงะต่อมาได้ถูกนำไปเป็นพระนามของ จักรพรรดิโกไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 96 และจักรพรรดิองค์แรกแห่ง ราชสำนักใต้ แห่ง ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ ในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 14

พระราชประวัติ

แก้

ก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ จักรพรรดิไดโงะมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายอะสึฮิโตะ (敦仁親王)

เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิอุดะ จักรพรรดิองค์ที่ 59 และเป็นพระราชบิดาของ จักรพรรดิซุซะกุ จักรพรรดิองค์ที่ 61

เหตุการณ์ในพระชนมชีพของจักรพรรดิไดโงะ

แก้
  • 4 สิงหาคม ค.ศ. 897 (วันที่ 3 เดือน 7 ปี คังเพียว ที่ 9) : ปีที่ 10 ในรัชสมัย จักรพรรดิอุดะ สละราชบัลลังก์ให้กับ เจ้าชายอะสึฮิโตะ (敦仁親王) พระราชโอรสองค์ใหญ่ที่รัชทายาทพระชนมายุ 12 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิไดโงะ หลังจากนั้นอีก 10 วันจึงได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิไดโงะ
  • 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 900 (วันที่ 3 เดือน 1 ปี โชไท ที่ 3) : จักรพรรดิไดโงะเสด็จไปเยี่ยมอดีตจักรพรรดิอุดะพระราชบิดาที่พระตำหนักที่ประทับของอดีตจักรพรรดิอุดะภายหลังการสละราชบัลลังก์
  • 16 ตุลาคม ค.ศ. 930 (วันที่ 22 เดือน 9 ปี เอ็งโช ที่ 8) : ปีที่ 33 ในรัชสมัยจักรพรรดิไดโงะพระประชวรหนักและเกรงว่าพระองค์คงไม่รอดแน่แล้วจึงสละราชบัลลังก์ให้กับพระราชโอรสองค์ใหญ่ที่รัชทายาทคือ เจ้าชายยุตะอะกิระ พระชนมายุเพียง 8 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิซุซะกุ หลังจากนั้นในเดือน 11 ได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกให้กับจักรพรรดิซุซะกุ
  • 29 ตุลาคม ค.ศ. 930 (วันที่ 29 เดือน 9 ปี เอ็งโช ที่ 9) : อดีตจักรพรรดิไดโงะออกผนวชที่ วัดไดโงะ โดยได้รับฉายาทางธรรมว่า โฮ-คงโง แต่หลังจากนั้นในวันเดียวกันท่านโฮ-คงโงหรืออดีตจักรพรรดิไดโงะได้สวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 45 พรรษาโดยพระบรมศพของพระองค์ได้ฝังไว้ที่วัดแห่งนี้

แผนผัง

แก้
 
 
(54) นิมเมียว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(55) มนโตะกุ(58) โคโก
 
 
 
 
(56) เซวะ(59) อูดะ
 
 
 
 
(57) โยเซ(60) ไดโงะ