จักรพรรดิมมมุ

จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นในยุคอะซุกะ

จักรพรรดิมมมุ (ญี่ปุ่น: 文武天皇 โรมาจิMonmu-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 42 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

จักรพรรดิมมมุ
Monmu.gif
จักรพรรดิญี่ปุ่น
22 สิงหาคม ค.ศ. 697 - 18 กรกฎาคม ค.ศ. 707 (9 ปี 330 วัน)
พิธีราชาภิเษก23 กันยายน ค.ศ. 697
รัชกาลก่อนหน้าจิโต
รัชกาลถัดไปเก็มเม

ประสูติค.ศ. 683
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายคะรุ
พระอิสริยยศจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
สวรรคต18 กรกฎาคม ค.ศ. 707
พระราชบิดาจักรพรรดิเท็มมุ
พระราชมารดาจักรพรรดินีเก็มเม

จักรพรรดิมมมุครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 697 - ค.ศ. 707

พระราชประวัติแก้ไข

 
ผังการสืบราชบัลลังก์

ก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ จักรพรรดิมมุมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายคะรุ (ญี่ปุ่น: Imperial Prince Karu โรมาจิKaru-shinnō)

พระองค์เป็นพระราชนัดดาใน จักรพรรดิเท็มมุ และ จักรพรรดินีจิโต โดยพระองค์เป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ใน เจ้าชายคุซะกะเบะ พระราชโอรสในจักรพรรดิเท็มมุและจักรพรรดินีจิโตขณะที่พระมารดาได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์เป็น จักรพรรดินีเก็มเม

เหตุการณ์ในพระชนมชีพของจักรพรรดิมมมุแก้ไข

เจ้าชายคะรุขณะพระชนมายุเพียง 6 พรรษาพระบิดาคือ เจ้าชายรัชทายาทคุซะกะเบะ ก็สิ้นพระชนม์

  • 22 สิงหาคม พ.ศ. 1240 (วันที่ 1 เดือน 8 ปีมมมุ) : ในปีที่ 10 แห่งรัชสมัย จักรพรรดินีจิโต องค์จักรพรรดินีก็สละราชบัลลังก์และสืบราชบัลลังก์โดยเจ้าชายคะรุพระราชนัดดาของ จักรพรรดิเท็มมุ จากนั้นไม่นานองค์จักรพรรดิมมมุได้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก
  • 23 กันยายน พ.ศ. 1240 (วันที่ 7 เดือน 9 ปีมมมุ) : จักรพรรดิมมมุได้เข้าประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก
  • 18 กรกฎาคม พ.ศ. 1250 (วันที่ 15 เดือน 6 ปี เคอึน ที่ 4) : ปีที่ 9 ในรัชสมัยจักรพรรดิมมมุประชวรหนักและเสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุเพียง 24 พรรษาโดยพระราชมารดาของพระองค์ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดินีเก็มเม