เจ้าชายคุซะกะเบะ

พระราชโอรสในจักรพรรดิเท็มมุ

เจ้าชายคุซะกะเบะ (ญี่ปุ่น: 草壁皇子โรมาจิKusakabe-shinnō ; 1205 – 7 พฤษภาคม 1232) เป็นมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นตั้งแต่ พ.ศ. 1224 จนกระทั่งพระองค์สวรรคต พระองค์เป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ของ จักรพรรดิเท็มมุ พระมารดาของพระองค์คือ จักรพรรดินีจิโต

เจ้าชายคุซะกะเบะ
มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
ดำรงพระยศ19 มีนาคม 1224 - 7 พฤษภาคม 1232
พระราชบุตรจักรพรรดิมมมุ
พระราชบิดาจักรพรรดิเท็มมุ
พระราชมารดาจักรพรรดินีจิโต
ประสูติพ.ศ. 1205
สวรรคต7 พฤษภาคม พ.ศ. 1232

พระองค์เป็นพระบุตรพระองค์เดียวของพระมารดาอ้างอิงจาก นิฮงโชกิ ในปี พ.ศ. 1224 พระองค์ได้รับสถาปนาให้เป็นมกุฎราชกุมาร ในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 1229 พระบิดาของพระองค์ จักรพรรดิเท็มมุ ประชวรหนักและมอบพระราชอำนาจให้จักรพรรดินีของพระองค์ จักรพรรดินีจิโต และ มกุฎราชกุมาร เจ้าชายคูซาคาเบะ หลังการสวรรคตของพระบิดาของพระองค์ พระองค์ตกพระทัยที่พระองค์ไม่ได้ขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ พระองค์นำการจัดพระราชพิธีฝังพระศพและก่อสร้างพระราชสุสานของจักรพรรดิเท็มมุ แต่ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์สวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 1232 พระชนมายุเพียง 28 พรรษา พระองค์มีพระนามหลังสิ้นพระชนม์ว่า จักรพรรดิโอกาโนะมิยะโย (岡宮御宇天皇)

ตำแหน่งพระสุสานของพระองค์ไม่แน่นอน บางคนคิดว่าอยู่ใน ทากาโทริ จังหวัดนาระ

พระองค์อภิเษกกับ เจ้าหญิงอาเบะ พระธิดาของ จักรพรรดิเท็นจิ ทั้งสองพระองค์มีโอรสธิดาอย่างน้อยสามพระองค์ เจ้าชายคารุ เจ้าหญิงฮิดากะ และ เจ้าหญิงคิบิ หลังจากการสวรรคตของพระองค์ พระมารดาของพระองค์ จักรพรรดินีจิโต เสด็จขึ้นครองราชบัลลังก์ ภายหลัง เจ้าชายคารุ และ เจ้าหญิงฮิดากะ ครองราชบัลลังก์ในฐานะ จักรพรรดิมมมุ และ จักรพรรดินีเก็นโช ตระกูลอาซากูระอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากพระองค์

บันทึกแก้ไข