จักรพรรดิเท็มมุ

จักรพรรดิเท็มมุ (อังกฤษ: Emperor Tenmu ญี่ปุ่น: 天武天皇โรมาจิTenmu-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 40 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 21 สิงหาคม ค.ศ. 672 — 1 ตุลาคม ค.ศ. 686

จักรพรรดิเท็มมุ
ญี่ปุ่น จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 40
21 สิงหาคม ค.ศ. 672 — 1 ตุลาคม ค.ศ. 686 (14 ปี 41 วัน)
ทรงราชย์21 สิงหาคม ค.ศ. 672
ราชาภิเษก20 มีนาคม ค.ศ. 673
รัชกาลก่อนหน้าโคบุง
รัชกาลถัดไปจิโต

พระนามเต็มสมเด็จพระจักรพรรดิเท็มมุ
พระราชสมภพค.ศ. 631
สวรรคต1 ตุลาคม ค.ศ. 686
พระราชบิดาจักรพรรดิโจเม
พระราชมารดาจักรพรรดินีไซเม
จักรพรรดินี (โคโง)จักรพรรดินีจิโต
พระราชโอรส-ธิดาเจ้าชายคุซะคะเบะ

ดูเพิ่ม

แก้