จักรพรรดินีเก็นโช

จักรพรรดินีเก็นโช (ญี่ปุ่น: 元正天皇, 661 – 29 ธันวาคม 721) เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 44 ของประเทศญี่ปุ่น พระนางเป็นพระราชธิดาของจักรพรรดินีเก็มเม กับ เจ้าชายคุซะกะเบะโนะมิโกะ พระนางมิได้อภิเษกสมรส พระนางครองราชย์เมื่อ 3 ตุลาคม ค.ศ. 715 ต่อจากจักรพรรดินีเก็มเม พระราชมารดา และผู้ที่มาครองราชย์ต่อจากพระนางคือจักรพรรดิโชมุ

จักรพรรดินีเก็นโช
จักรพรรดินีนาถเเห่งญี่ปุ่น
3 ตุลาคม ค.ศ. 715 - 3 มีนาคม ค.ศ. 724
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดินีเก็มเม
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิโชมุ

พระนามเต็มสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถเก็นโช
พระราชสมภพค.ศ. 680
พระบรมนามาภิไธยฮิดะกะ-ฮิเมะ
พระอิสริยยศเจ้าหญิงฮิดะกะ
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
สมเด็จพระจักรพรรดินี พระพันปีหลวง
สวรรคต22 พฤษภาคม ค.ศ. 748
พระราชบิดาเจ้าชายคุซะกะเบะโนะมิโกะ
พระราชมารดาจักรพรรดินีเก็มเม

สมเด็จพระจักรพรรดินีเก็นโช เป็นพระราชนัดดาของจักรพรรดิเท็มมุกับจักรพรรดินีจิโต

พระนางปกครองญี่ปุ่นเพื่อรอให้เจ้าชายโอบิโตะ มีพระชนมพรรษามากพอที่จะขึ้นครองราชย์ได้ หลังจากนั้นเจ้าชายก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิโชมุ

ตลอดพระชนมชีพ พระนางไม่เคยอภิเษกสมรส

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดินีเก็นโช ถัดไป
จักรพรรดินีเก็มเม    
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
  สมเด็จพระจักรพรรดิโชมุ