จักรพรรดิทะกะกุระ

จักรพรรดิทะกะกุระ (ญี่ปุ่น: 高倉天皇,อังกฤษ: Emperor Takakura) จักรพรรดิองค์ที่ 80 แห่งญี่ปุ่นครองราชย์ระหว่างปี 1711-1724

จักรพรรดิทะกะกุระ
Takakura
高倉天皇
Emperor Takakura.jpg
จักรพรรดิญี่ปุ่น
ครองราชย์
9 เมษายน ค.ศ. 1168 -18 มีนาคม ค.ศ. 1180
พิธีราชาภิเษก29 เมษายน ค.ศ. 1168
ไดโจไซ20 ธันวาคม ค.ศ. 1168
รัชศกนินอัน (1711-1712)
คะโอ (1712 – 1714)
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดิโระกุโจ
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิอันโตะกุ

พระนามเต็มเจ้าชายโนะริฮิโตะ
ประสูติ23 กันยายน พ.ศ. 1704
พระอิสริยยศจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่่น
สวรรคต30 มกราคม พ.ศ. 1724 (19 ปี)
สุสานหลวงNochi no Seikanu-ji no Misasagi
พิธีฉลองการเจริญวัย1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1711
พระราชบิดาจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ
พระราชมารดาไทระ โนะ ชิเงะโกะ
จักรพรรดินี (โคโง)ไทระ โนะ โทะกุโกะ
พระราชโอรส-ธิดาจักรพรรดิอันโตะกุ
จักรพรรดิโกะ-โทะบะ
เจ้าชายโมะริซะดะ

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดิทะกะกุระประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 1704 มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายโนะริฮิโตะ (憲仁親王) ต่อมาเปลี่ยนเป็น เจ้าชายโนะบุฮิโตะ เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 4 ในอดีต จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ ที่ประสูติแต่ ไทระ โนะ ชิเงะโกะ น้องเมียของ ไทระ โนะ คิโยะโมะริ ขุนนางผู้กุมอำนาจในราชสำนักขณะนั้น

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิทะกะกุระแก้ไข  • 29 มกราคม ค.ศ. 1172 (วันที่ 3 เดือน 1 ปี จิโช ที่ 2) : จักรพรรดิทะกะกุระทรงเข้าพิธีโกนพระเกศาเพื่อแสดงถึงพระชนมายุที่เพิ่มขึ้น  • 4 มีนาคม ค.ศ. 1172 (วันที่ 10 เดือน 2 ปี จิโช ที่ 2) : ไทระ โนะ โทะกุโกะได้รับการสถาปนาขิึ้นเป็นจักรพรรดินีองค์ที่ 2


  • 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1176 (วันที่ 30 เดือน 3 ปี อังเง็ง ที่ 2) : จักรพรรดิทะกะกุระเสด็จไปเฝ้าไดโจโฮโอโกะ-ชิระกะวะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 50 พรรษาของอดีตจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ


  • 23 สิงหาคม ค.ศ. 1176 (วันที่ 19 เดือน 7 ปี อังเง็ง ที่ 2) : อดีตจักรพรรดิโระกุโจสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 11 พรรษาและในเดือนเดียวกันท่านเคนชุงมองอิงพระราชมารดาของจักรพรรดิทะกะกุระทรงพระประชวรและสวรรคต


  • 6 มิถุนายน ค.ศ. 1177 (วันที่ 28 เดือน 4 ปี อังเง็ง ที่ 3) : เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ใน นครหลวงเฮอัง อันเนื่องมาจากกระแสลมแรง


  • 22 ธันวาคม ค.ศ. 1178 (วันที่ 12 เดือน 11 ปี จิโช ที่ 2) : จักรพรรดินีโทะกุโกะทรงมีพระประสูติกาลพระราชโอรสองค์ใหญ่ให้กับจักรพรรดิทะกะกุระคือ เจ้าชายโทะโกะฮิโตะ ซึ่งเดือนต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทและต่อมาทรงขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิอันโตะกุ


  • 18 มีนาคม ค.ศ. 1180 (วันที่ 21 เดือน 2 ปี จิโช ที่ 4) : ปีที่ 11 ในรัชสมัยจักรพรรดิทะกะกุระทรงสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายโทะโกะฮิโตะขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็นจักรพรรดิอันโตะกุ
  • 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1180 (วันที่ 2 เดือน 6 ปี จิโช ที่ 4) : อดีตจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ , อดีตจักรพรรดิทะกะกุระและจักรพรรดิอันโตะกุพร้อมเชื้อพระวงศ์เสด็จย้ายไปประทับที่ ฟุกุฮะระเคียว อันเป็นเมืองหลวงใหม่แทนนครหลวงเฮอังท่ามกลางเสียงคัดค้าน


  • 24 ธันวาคม ค.ศ. 1180 (วันที่ 26 เดือน 11 ปี จิโช ที่ 4) : ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้มีการย้ายเมืองหลวงจากฟุกุฮะระเคียวกลับไปที่นครหลวงเฮอังทั้ง ๆ ที่ย้ายไปได้แค่ 6 เดือน  • 30 มกราคม ค.ศ. 1181 (วันที่ 14 เดือน 1 ปี จิโช ที่ 5) : จักรพรรดิทะกะกุระทรงสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 19 พรรษา

สวรรคตแก้ไข

อดีตจักรพรรดิทะกะกุระเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 1724 ณ พระราชวังหลวงเฮอัง ขณะพระชนม์ได้เพียง 19 พรรษา