จักรพรรดินีโคเก็ง

จักรพรรดินีโคเก็ง (ญี่ปุ่น: 孝謙天皇โรมาจิKōken-tennō; ประมาณ ค.ศ. 718 – 28 ธันวาคม ค.ศ. 770) หรือ จักรพรรดินีโชโตกุ (ญี่ปุ่น: 称徳天皇โรมาจิShōtoku-tennō) เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 46 (ในพระนาม โคเก็ง) และ 48 (ในพระนาม โชโตกุ) ของประเทศญี่ปุ่น[1] ตามลำดับการสืบทอด[2]

จักรพรรดินีโคเก็ง / จักรพรรดินีโชโตกุ
孝謙天皇 / 称徳天皇
จักรพรรดินีนาถญี่ปุ่น
(โคเก็ง, ครองราชย์ครั้งที่ 1)
ครองราชย์19 สิงหาคม ค.ศ. 749 – 7 กันยายน ค.ศ. 758
พิธีขึ้น19 สิงหาคม ค.ศ. 749
ก่อนหน้าโชมุ
ถัดไปจุนนิง
(โชโตกุ, ครองราชย์ครั้งที่ 2)
ครองราชย์6 พฤศจิกายน ค.ศ. 764 – 28 สิงหาคม ค.ศ. 770
พิธีขึ้น26 มกราคม ค.ศ. 765
ก่อนหน้าจุนนิง
ถัดไปโคนิง
พระราชสมภพประมาณ ค.ศ. 718
อาเบะ (阿倍)
สวรรคต28 สิงหาคม ค.ศ. 770(770-08-28) (51–52 ปี)
ฝังพระศพทากาโนะ โนะ มิซาซางิ (高野陵) (นาระ)
พระมรณนาม
ชิโง แบบจีน:
จักรพรรดินีโคเก็ง (孝謙天皇)
จักรพรรดินีโชโตกุ (称徳天皇)

ชิโง แบบญี่ปุ่น:
ทากาโนะ-โนะ-ฮิเมะ โนะ ซูเมรามิโกโตะ (高野姫天皇)
ราชวงศ์ยามาโตะ
พระราชบิดาจักรพรรดิโชมุ
พระราชมารดาจักรพรรดินีโคเมียว

พระนางเป็นพระราชธิดาในจักรพรรดิโชมุกับจักรพรรดินีโคเมียว พระนางเป็นหนึ่งในสองสมเด็จพระจักรพรรดินีที่ครองราชย์สองครั้ง อีกพระองค์หนึ่งคือจักรพรรดินีโคเงียวกุ พระนางครองราชย์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 749 ต่อจากจักรพรรดิโชมุ พระราชบิดา และผู้ที่มาครองราชย์ต่อจากพระนางคือสมเด็จพระจักรพรรดิจุนนิง ครองราชย์ครั้งที่สองเมื่อ ค.ศ. 764 ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิจุนนิง และผู้ที่มาครองราชย์ต่อจากพระนางคือสมเด็จพระจักรพรรดิโคนิง ในการครองราชย์ครั้งที่สองนี้พระนางครองราชย์จนเสด็จสวรรคต ตลอดพระชนมชีพพระนางไม่เคยอภิเษกสมรส

เรื่องเล่าแบบดั้งเดิม

แก้

พระนามส่วนพระองค์ของจักรพรรดินีโคเก็งคือ อาเบะ (ญี่ปุ่น: 阿倍)[3] โดยมีพระราชบิดาคือจักรพรรดิโชมุ กับพระราชมารดาคือจักรพรรดินีโคเมียว[4]

รัชสมัย

แก้

ปีในรัชสมัยโคเก็งมีมากกว่าหนึ่งชื่อ[5]

ปีในรัชสมัยโชโตกุมีมากกว่าหนึ่งชื่อ[6]

พระราชพงศาวลี

แก้

[7]

อ้างอิง

แก้
  1. Emperor Kōnin, Takano Imperial Mausoleum, Imperial Household Agency
  2. Ponsonby-Fane, Richard. (1959). The Imperial House of Japan, pp. 58, 59.
  3. Brown and Ishida, p. 274; Varley p. 149.
  4. Brown and Ishida, p. 274
  5. Titsingh, p. 73.
  6. Titsingh, p. 78.
  7. "Genealogy". Reichsarchiv (ภาษาญี่ปุ่น). สืบค้นเมื่อ 27 January 2018.

ข้อมูล

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดินีโคเก็ง ถัดไป
สมเด็จพระจักรพรรดิโชมุ    
จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น
ครองราชย์ครั้งแรก

  สมเด็จพระจักรพรรดิจุนนิง
สมเด็จพระจักรพรรดิจุนนิง    
จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น
ครองราชย์ครั้งที่สอง

  สมเด็จพระจักรพรรดิโคนิง