จักรพรรดินีโคเก็ง

สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเก็ง (661 – 29 ธันวาคม 721) เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 46 ของประเทศญี่ปุ่น พระนางเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิโชมุ และ สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเมียว พระนางเป็นหนึ่งในสองสมเด็จพระจักรพรรดินีที่ครองราชย์สองครั้ง อีกพระองค์หนึ่งคือจักรพรรดินีโคเงียวกุ พระนางครองราชย์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 749 ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิโชมุ พระราชบิดา และผู้ที่มาครองราชย์ต่อจากพระนางคือสมเด็จพระจักรพรรดิจุนนิง ครองราชย์ครั้งที่สองเมื่อ ค.ศ. 764 ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิจุนนิง และผู้ที่มาครองราชย์ต่อจากพระนางคือสมเด็จพระจักรพรรดิโคนิง ในการครองราชย์ครั้งที่สองนี้พระนางครองราชย์จนเสด็จสวรรคต ตลอดพระชนมชีพพระนางไม่เคยอภิเษกสมรส

จักรพรรดินีโคเก็ง/จักรพรรดินีโชโตะกุ
Empress Koken.jpg
จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น
ครองราชย์
ครั้งที่ 1 : 19 สิงหาคม 749 – 7 กันยายน 758
ครั้งที่ 2 : 6 พฤศจิกายน 764 – 28 สิงหาคม 770
รัชกาลก่อนหน้าโชมุ (จักรพรรดิองค์ที่ 45)
จุนนิง (จักรพรรดิองค์ที่ 47)
รัชกาลถัดไปจุนนิง (จักรพรรดิองค์ที่ 47)
โคนิง (จักรพรรดิองค์ที่ 49)

ประสูติค.ศ. 718
พระบรมนามาภิไธยอาเบะ-ฮิเมะ
สวรรคต28 สิงหาคม ค.ศ. 770
พระราชบิดาสมเด็จพระจักรพรรดิโชมุ
พระราชมารดาจักรพรรดินีโคเมียว

อ้างอิงแก้ไข

  • Brown, Delmer M.; Ishida, Ichirō (1979). The Future and the Past (a translation and study of the Gukanshō, an interpretive history of Japan written in 1219). Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-03460-0. OCLC 251325323.
  • Imperial Household Agency (2004). "称徳天皇 高野陵" [Empress Shōtoku, Takano Imperial Mausoleum] (ภาษาญี่ปุ่น). สืบค้นเมื่อ February 4, 2011.
  • Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon. (1959). The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887
  • Titsingh, Isaac. (1834). Nihon Odai Ichiran; ou, Annales des empereurs du Japon. Paris: Royal Asiatic Society, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. OCLC 5850691
  • Varley, H. Paul. (1980). Jinnō Shōtōki: A Chronicle of Gods and Sovereigns. New York: Columbia University Press. 10-ISBN 0-231-04940-4; 13-ISBN 978-0-231-04940-5; OCLC 59145842