จักรพรรดิเรเซ (冷泉天皇, 12 มิถุนายน 950 - 21 พฤศจิกายน 1011) จักรพรรดิองค์ที่ 63 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

เรเซ
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 63
ครองราชย์
5 กรกฎาคม ค.ศ. 967 - 27 กันยายน ค.ศ. 969
ทรงราชย์15 พฤศจิกายน ค.ศ. 967
ราชาภิเษก16 ธันวาคม ค.ศ. 968
รัชศกโคโฮ (964 -968)
อังนา (968 - 970)
รัชกาลก่อนหน้ามุระกะมิ
รัชกาลถัดไปเอ็งยู

พระราชสมภพ12 มิถุนายน ค.ศ. 950
นครหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยโนะริฮิระ
สวรรคต21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1011
นครหลวงเฮอัง
สุสานหลวงซะกุระโมะโตะ (เคียวโตะ)
พระราชบิดาจักรพรรดิมุระกะมิ
จักรพรรดินี (โคโง)เจ้าหญิงมะซะโกะ

จักรพรรดิเรเซทครอง ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ระหว่างปี ค.ศ. 967 - ค.ศ. 969

ต่อมาพระนามของพระองค์ได้ถูกนำไปใช้เป็นพระนามของ จักรพรรดิโกะ-เรเซ จักรพรรดิองค์ที่ 70 ในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 11

พระราชประวัติ

แก้

ก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ จักรพรรดิเรเซมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายโนะริฮิระ (憲平親王)

เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของ จักรพรรดิมุระกะมิ จักรพรรดิองค์ที่ 62 ที่ประสูติแต่ จักรพรรดินียะซุโกะ และยังเป็นพระเชษฐาร่วมพระราชมารดากับ จักรพรรดิเอ็งยู จักรพรรดิองค์ที่ 64 นอกจากนี้ยังเป็นพระราชบิดาของ จักรพรรดิคะซัง จักรพรรดิองค์ที่ 65 และ จักรพรรดิซังโจ จักรพรรดิองค์ที่ 67

นอกจากนี้ยังเป็นต้นสายราชสกุล เรเซเก็งจิ ตระกูลย่อยสาขาหนึ่งของ ตระกูลมินะโมะโตะ

เหตุการณ์ในพระชนมชีพของจักรพรรดิเรเซ

แก้

เจ้าชายโนะริฮิระหลังจากประสูติได้ไม่นานก็ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาท

 
มุมมองหน้าสุสานหลวงซะกุระโมะโตะ โนะ มิซะซะงิที่ฝังพระบรมศพของจักรพรรดิเรเซ
  • 7 กรกฎาคม ค.ศ. 967 (วันที่ 25 เดือน 5 ปี โคโฮ ที่ 4) : ปีที่ 16 ในรัชสมัยจักรพรรดิมุระกะมิองค์จักรพรรดิสวรรคตทำให้เจ้าชายโนะริฮิระที่รัชทายาทพระชนมายุ 17 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศต่อมาเป็น จักรพรรดิเรเซ หลังจากนั้นไม่นานได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิเรเซ
  • 27 กันยายน ค.ศ. 969 (วันที่ 13 เดือน 8 ปี อังนา ที่ 2) : ปีที่ 2 ในรัชสมัยจักรพรรดิเรเซสละราชบัลลังก์ให้กับพระราชอนุชาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็นจักรพรรดิเอ็งยูหลังจากนั้นไม่นานได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิเอ็งยูโดยอดีตจักรพรรดิเรเซได้เป็น ไดโจโค (มหาจักรพรรดิ) นานถึง 42 ปี
  • 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 969 (วันที่ 23 เดือน 9 ปี อังนา ที่ 2) : ได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิเอ็งยูที่พระราชวังหลวงเฮอัง
  • 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1011 (วันที่ 24 เดือน 10 ปี คังโก ที่ 8) : ในรัชสมัยจักรพรรดิซังโจผู้เป็นพระราชโอรสอดีตจักรพรรดิเรเซสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 61 พรรษา

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้